Valamennyi esküt tett országgyűlési képviselő, nemzetiségi képviselő és nemzetiségi szószóló eleget tett vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a pénteki határidőig – tájékoztatta az Országgyűlés mentelmi bizottságának elnöke az MTI-t.
 

Parlamenti patkó
Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Hargitai János közleményében emlékeztetett, hogy az országgyűlési törvény módosítása értelmében az érintettek új típusú és tartalmú formanyomtatványon kötelesek nyilatkozni jövedelmi és gazdasági érdekeltségi viszonyaikról.
Ilyen nyilatkozatot első ízben augusztus 5-ig kellett benyújtani. 

Az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi képviselő és a nemzetiségi szószóló vagyonnyilatkozata nyilvános, 2022. augusztus 6-tól megtekinthető az Országgyűlés honlapján.

A törvényi változások értelmében szintén eleget tett új típusú vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének az Állami Számvevőszék elnöke és alelnökei, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, elnökhelyettesei és a Versenytanács tagjai, a Költségvetési Tanács elnöke, a Közbeszerzési Hatóság keretében működő tanács elnöke, alelnöke és tagjai, a legfőbb ügyész és a legfőbb ügyész helyettesei, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, alelnökei, a monetáris tanács és a felügyelőbizottság tagjai, valamint a médiatanács elnöke és tagjai.
Ezen nyilatkozatok is szombattól tekinthetők meg az Országgyűlés honlapján.