Május közepén indul a pea 2

Közélet | Politika

A tervek szerint május köze-pén régiónként hirdetik meg a második pályázat-előkészítő alapot (pea 2). Az újabb támogatási program alapvető cél-

ja, akárcsak az elsőé, színvonalas projektek teljes körű előkészítése. Ennek megfelelően egyrészt a decentralizáció jegyében alapvetően a régiókra épít. Fontos feladata lesz, hogy mind a hét magyarországi régióban kialakuljon az a színvonalas és megbízható szakembergárda, amely egyaránt képes tanácsadói, tendereztetési, projekt- és pályázatkiválasztási feladatokat ellátni. Másrészt a koncentráció jegyében a második pályázat-előkészítő alapnak az is feladata lesz – tájékoztatta lapunkat Dobrev Klára, a Nemzeti Fejlesztési Hivatal (NFH) elnökhelyettese -, hogy olyan, ún. központi programok kidolgozásáról gondoskodjon, amelyek keretében nagyméretű, nemzeti jelentőségű projektek valósulnak meg, várhatóan a közlekedési infrastruktúra, a természeti erőforrások védelme és a környezetbiztonság területén.

Ahogy gyarapodnak a célok, úgy bővül a pea 2 kedvezményezettjeinek köre. A pályázat-előkészítő alap első komponense a helyben megtalálható projektötletgazdáknak és szakembereknek biztosít támogatási lehetőséget a pályázási és projektkészítési munkában, valamint a képzésben. Ennek keretében a benyújtott pályázatok értékelésében – az NFH szakmai és pénzügyi kontrollja mellett – az eddiginél nagyobb feladatok hárulnak a hét regionális fejlesztési ügynökség, illetve regionális fejlesztési tanácsok képviselőire.

Ugyanolyan fontos a helyi pályázói kedv és színvonal további növelése, a projektgenerálás, valamint a vállalkozó szelleműek támogatására olyan helyi szakértői-pályázatírói csapat kialakítása, amely megfelelő színvonalon elkészíti a projekt- és a pályázati csomagokat. Az eddigi tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy rendkívül nagy szükség van egy olyan, hosszú távon fenntartható tudásbázis megteremtésére Magyarországon, amely képes nagy számban, magas színvonalon az EU-konform projektek folyamatos utánpótlását biztosítani, illetve kialakítani azt a kompetitív tanácsadói piacot, amely a kormány beavatkozása nélkül tud szerepet vállalni az európai uniós támogatások fogadására kiépült hazai rendszerben.

A program második komponensét a koncentráció jegyében nagyléptékű, központi projektek alkotják. A nagy projektek listájáról már megkezdődtek az előzetes konzultációk a regionális, megyei, kistérségi illetékesekkel. A kormányhatározat ezekről a projektekről várhatóan májusban születik meg. S végül a pea 2 sajátossága a dinamikus, célirányos képzés és tájékoztatás. E téren immár a gyakorlatorientált megközelítésé a fő szerep. A fejlesztési-pályázati szakképzés előmozdítása, az uniós strukturális alapokkal öszszefüggő ismeretek országos terjesztése érdekében első lépésben PHARE-támogatással máris külön képzési alapot hozott létre a Nemzeti Fejlesztési Hivatal.

Nagyot szólhat az idén Kína és Hongkong tőzsdei együttműködése a kisbefektetők számára

Az Egyesült Államok tőzsdéin jelen lévő technológiai vállalatok közül majdnem kéttucatnyit jegyeztek be a hongkongi tőzsdén január közepéig.

Most kell megalapozni a jövő munkaerő kínálatát

Gyerekeink 65 százaléka olyan munkakörben dolgozhat a jövőben, amely ma még gyakorlatilag nem is létezik.
Világgazdaság Piactér