A felügyelet megbízásából az Arthur Andersen Audit Kft. folytatott teljes körű vizsgálatot az OTP Értékpapír Rt.-nél 2000. május--június időszakában. Ekkor a brókercég 16 ügyfélmegbízás esetén más ügyfelek értékpapírjait használta azok rendelkezése nélkül, mivel az értékpapírokat saját készletből, illetve kölcsönből nem tudta biztosítnai. Ez egyértelmű utalás arra, hogy egyes ügyfelek részvény-shortpozíciókat nyithattak, a brókercég pedig biztosította az ehhez szükséges részvényeket más befektetők portfóliójából, azok tudta nélkül.
A kötelező írásbeliség is sérelmet szenvedett, hiszen öt külföldi ügyféllel nem kötöttek ügyfélszerződést. A telefonon érkező megbízásokat közvetlenül vitték be az MMTS rendszerbe, és csak annak teljesülése után állítottak ki kötjegyet. Ezáltal nem volt megállapítható az időrendi nyilvántartás, illetve a saját számlás ügyletekkel szemben a megbízó előnyben részesítésének kötelezettsége.
Az OTP Értékpapír Rt. nem volt önköltség-számítási és fedezetértékelési belső szabályzata, így ezeket 30 napon belül el kell készítenie. A hiányzó okiratok a befektetési vállalkozások éves beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségeihez szükségesek.
A társaság két esetben nem jelentette a felügyeletnek a vállalt nagy kockázatot, holott az ilyen adatszolgáltatási kötelezettséget kormányrendelet írja elő. Emellett az adósminősítési dokumentációk tartalmilag nem feleltek meg a cég saját szabályzatának, így nem lehetett következetesen nyomon követni az adósok pénzügyi helyzetében bekövetkezett változásokat.