A szeptemberben életbe lépő módosítások a bírósági végrehajtási törvényben (vhtv.) az eddiginél nyitottabbá teszik a bankszámlákat és takarékbetéteket -- derül ki a napokban közzétett törvényszövegből.
A régi törvény szerint a pénzintézeti takarékbetét, folyószámlabetét vagy devizabetét csak akkor vonható végrehajtás alá, ha a bíróság jogerősen vagyonelkobzást rendelt el, vagy szándékos bűncselekmény miatti kár megtérítésére kötelez.
Az új törvényszöveg viszont egyértelműen kimondja: a pénzügyi intézménynél kezelt teljes összeg végrehajtás alá vonható -- mutatott rá Juhász Edit, az Igazságügyi Minisztérium főosztályvezető-helyettese. Ráadásul mindez a banknál kezelt többféle szerződésre együttesen értendő (magánszemélyeknél ugyanakkor az öregségi nyugdíjminimumhoz viszonyítva bizonyos pénzek mégis visszatarthatók).
Ha a végrehajtó által benyújtott inkasszóban vagy a bíróság átutalási végzésében megjelölt bankszámlán, lekötött betétjében kezelt összeg nem vagy csak részben fedezi a követelést, a bank köteles az adós nála lévő egyéb bankszámláján, betétjében vagy takarékbetétjében lévő pénzből is fizetni -- tudtuk meg.
A vhtv. által felállított sorrend szerint végrehajtásnál a számlaösszeg után először a bankbetéteket, s legutoljára a takarékbetéteket lehet feltörni. Az utóbbiakhoz való hozzáférhetőség technikai részleteit ősszel külön kormányrendelet szabja meg majd.
Elsőként a forint-, majd ezután a devizaösszegek vonhatók be a végrehajtásba -- olvasható a friss jogszabályban. A betéteknél elsőként az alacsonyabb, majd a magasabb kamatozásúak vonhatók el (azonos kamatúaknál pedig először a korábban lekötöttek).
Újdonság, hogy a végrehajtás a másokkal közös bankszámlákra is teljes egészében vonatkozik -- mondta el Juhász Edit. A másik, nem adós számlatulajdonos "védekezési lehetősége" itt, hogy utólag pert indíthat a végrehajtást kérő ellen.
A bírósági végrehajtás e szabályait nemcsak a pénzügyi intézményeknél, de a befektetési szolgáltatóknál nyilvántartott ügyfélszámlákra is alkalmazni kell.
A szabályozás céges ügyfelekre vonatkozó fontos eleme, hogy -- az adós egyéb bankoknál elhelyezett összegeinek felderítése érdekében -- a bíróság és a végrehajtó eljárásuk során jogosulttá válnak, hogy az adóhatóságtól elkérje az adós ahhoz bejelentett egyéb bankszámlaszámait, vagy a banknál kérjenek információt a számlákról.
Az egyéb pénzek "felderítése" érdekében a cégtörvényt úgy módosították, hogy ezentúl a társaságok valamennyi pénzforgalmi számlaszámát fel kell tüntetni a cégjegyzékben. (Magánügyfeleknél azonban továbbra sincs olyan nyilvántartás, ami alapján kinyomozható lenne valamennyi bankszámla és takarékbetét.)
A Magyar Bankszövetség és a bankszféra nem ellenzi a módosításokat -- szögezték le a testületnél. A bankok helyzete kettős: szeretnék ügyfeleik számláit, betéteit védeni, de a zökkenőmentes végrehajtásban is érdekeltek, hiszen legtöbbször éppen ők kezdeményezik azt.
A szövetség szerint az ügyfél érdekeinek megfelelő a vhtv. számla- és betétfeltörési "sorrendje" is. A közös számláknál eredetileg azt javasolták, hogy csak azok fele legyen elvonható. Végül azonban belátták, hogy ez technikailag kivitelezhetetlen, mert a végrehajtás során a számlát így folyamatosan felezni lehetne.