Tavaly folytatódott a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások "diadalmenete". A piac öt legnagyobb társasága -- az ÁB-Aegon, a Generali-Providencia (G-P), a Hungária, a Nationale-Nederlanden (N-N), az OTP-Garancia -- lapunk körkérdése szerint december végéig bő 62 milliárd forint díjbevételt gyűjtött e biztosítási típus révén.
Eközben 2000-ben az előzetes adatok szerint mintegy 175 milliárd forint életbiztosítási díjbevételt ért el a piac összes szereplője.
A unit-linked felfutása némileg meglepő, hiszen a módozat díjforintjait befektető cégek többsége tavaly egyátalán nem dicsekedhetett jó hozammal. Ezt azonban az ügyfelek egy része bizonyára nem tudja, hiszen több biztosító még nem közölte velük hivatalosan mutatószámait.
A társaságok egy része csak néhány rendkívül biztonságos állampapír- és kötvényalapnál tudott a tavalyi inflációt 1-3 százalékponttal meghaladó reálhozamot elérni. A hazai és nemzetközi részvényes eszközalapok többsége viszont negatív hozammal zárt, tehát az ügyfelek befizetett díja vesztett értékéből (ezt tovább mérséklik a levont kezdeti és egyéb költségek).
A magyar részvényalapoknál tavaly számításaink szerint az ABN Amro Mébit például --3,15 százalék, a Hungária --12,5, az N-N --11,47 százalék hozammal zárt. Éppen csak pozitív (0,45 százalékos) hozamot tudott elérni az ÁB-Aegon leginkább kockázatos vegyes (G elnevezésű) alapja, ahol 60 százalék a részvényarány. Nem kerülte el viszont az éves veszteséget (--3,86 százalék) a G-P szintén 60 százalékos részvényhányadú vegyes alapja.
Kísértetiesen hasonló eredményt értek el a társaságok külföldi részvényalapjai. Jó példa erre a Winterthur növekedési alapja (--11,08 százalék), ahol a 70 százaléknyi részvény mellett 30 százaléknyi hazai részvény is van, vagy az N-N nemzetközi részvényalapja (--11,47 százalék). Akadt olyan szerencsés kezű társaság -- az ABN Amro és az ÁB-Aegon --, ahol csekélyke pozitív előjellel zárhattak a globális részvényalapok (3,2, illetve 2,86 százalék).
A biztonságosabb vegyes, pénzpiaci, befektetésijegy- és tőkefedezeti eszközalapok döntő többségénél a körülményekhez képest tisztes, ámde infláció alatti hozamot könyvelhettek el a tavalyi év után az ügyfelek. Ilyen volt többek között a Hungária befektetési jegy alapja (8,64 százalék), az OTP-Garancia tőkefedezeti (8,23 százalék) vagy a Winterthur vegyes módozata (2,33 százalék).
A társaságok internetes honlapjaikon nem felejtenek el rávilágítani a gyengébb hozamok magyarázatára, így a 11,66 százalékkal emelkedő MAX állampapírindexre, illetve az itthoni és külföldi tőzsdék gyengélkedésére. Hangsúlyozzák azt is: a kockázatosabb alapoknál az ügyfelek ideiglenesen nagy veszteségeket szenvedhetnek el, de hosszú távon ezek adják a legnagyobb hozamot.
A biztosítók egy része azonban továbbra is legföljebb a befektetési egységek értékét és nem a hozamokat teszi közzé a világhálón vagy telefonos ügyfélszolgálata révén. A legtöbben "elfeledkeznek" a unit-linkedhez kötődő számos levonandó díj, költség felsorolásáról és a hozamokba való beszámításáról is.
A nyilvánosság elkerülését megkönnyíti, hogy -- a befektetési alapokkal ellentétben -- a biztosítókat nem kötelezi jogszabály a napi eszközértékek publikálására. Ritkán lehet megtudni azt is, hogy a különböző eszközalapokban mekkora összegeket helyeztek el az ügyfelek, jóllehet ez is befolyásolja a majdani hozamot.
Szakértők szerint a unit-linked sikerét az egyéb befektetési hozamok időleges csökkenése és a biztosítási üzletkötők meggyőző marketingmunkája adja. Fontos szempont lehet a szerződéshez kötődő élet- vagy nyugdíjbiztosítás, a tíz évnél hosszabb kötvényekhez kapcsolódó adókedvezmény (a befizetett díj 20 százaléka, maximum évi 50 ezer forint), de az is, hogy a társadalomban erősödik a hosszú távú öngondoskodási hajlam.
A trendet érezve tavaly több kisebb társaság -- például a Signal vagy az Union -- is elindult e módozattal (némelyikük külső alapkezelő segítségével), vagy éppen jelentősen bővítette kínálatát (G-P). Más társaságok az egyszeri díjas, illetve az egész életre szóló termékekkel egészítették ki a palettát.