Három napirendi pont közül kettőt elfogadtak a tulajdonosok tegnap a Csopak Rt. rendkívüli közgyűlésén, egyet pedig, egy igazgatósági tag cseréjét, a delegáló kérésére törölték.
Első napirendi pontként 77 százalékos részvétel mellett megszavazták a részvényesek az utóbbi időszakban vásárolt 250 millió forint névértékű -- a törvény által engedélyezett 10 százaléknyi -- sajátrészvény-csomag bevonását. A Csopak jegyzett tőkéje ennek következtében 2,250 milliárd forintra csökkent.
Elfogadták a Füszért beolvasztását is. A tervezett javaslat értelmében a Füszért-tulajdonosok minden 10 ezer forintos névértékű részvényükért cserébe 3 darab ezerforintos névértékű Csopak-részvényt kapnak. Akik nem élnek az ajánlattal, azokat a gtv. vonatkozó rendelkezései szerint elégítik ki. A jegyzett tőkének megfelelő részt tehát a saját tőke szerkezete szerint kapják meg a tulajdonosok. A Füszért esetében ez 12 százalék készpénzt és 88 százalék ingatlant jelent. A Csopak egyébként alternatív megoldásként felajánlotta, hogy a beolvadás előtt 3500 forinton megvásárolja a Füszért-papírokat.
Az előbbi szabály érvényes egyébként azokra is, akik Csopak-részvényesként ellenzik a beolvadást, és ki kívánnak válni a társaságból. A Csopaknál a saját tőke szerkezete 3 százalék készpénz és 97 százalék ingatlan. A befektetők 2000 forintnak megfelelő értékű ingatlanrészt kaphatnak részvényeikért cserébe.
Elméletileg jól is járhatna egy-két kisebb, 30-50 millió forintos csomagot tartó részvényes (ha létezik ilyen), hiszen az igények kielégítése könyv szerinti értéken történik, és a Csopak ingatlanait mostanában nem értékelték át. Összesen egyébként 514 magánszemély birtokol Csopak-papírokat, átlagosan 2 millió forint értékben.
Mindezek mellett elfogadták a társaság 2001. évi üzleti tervét is. A módosuló stratégia értelmében a korábbi hármas tevékenységi kör -- a sütőipar, az élelmiszer-üzletlánc és az ingatlangazdálkodás -- az ingatlanállomány mobilizálásával a két előbbire szűkül.