Elhalasztották a Pick tegnapi közgyűlését. Az egyetlen napirendi pont az ÁPV szavazatával megválasztandó igazgatósági tag delegálása lett volna, mivel az előző igazgató februárban lemondott posztjáról. A halasztásra az uralkodó tulajdonos Arago javaslatára került sor, amit a részvényesi képviselő azzal indokolt, hogy nem volt módja megismerni az ÁPV indítványát. Megjegyzendő, hogy egy társaság vezető tisztségviselőjének megválasztására vonatkozó indítvány általában az illető nevéből és személyi adataiból áll. Az ÁPV képviselője sérelmezte, hogy elhúzódik az igazgatósági tag megválasztása.

Még érdekesebb a folytatólagos közgyűlés időpontja, erre ugyanis 2002. április 29-én 14 órától kerül sor. Ez a nyilvános társaságok esetében jogtörténeti kuriózum lesz, ugyanis a Pick ugyanazon a napon - 10 órai kezdettel - tartja évi rendes közgyűlését is, ahol az igazgatóság nem javasolja osztalék kifizetését. A délelőtti közgyűlésen ÁPV-s igazgatósági tag még nem szavazhat, mert csak délután választják meg. A közgyűlést megelőző nyolcadik napig egyébként az Arago kérheti újabb napirendi pont felvételét az ÁPV-s igazgató nélkül tartandó összejövetelre.

A Pick alapszabálya szerint e vezető tisztségviselőnek vétójoga van a társaság üzletpolitikai kérdéseiben, távolléte vélhetően nem ellentétes az Arago érdekeivel. Amennyiben a Pick rendes közgyűlésén ilyen napirendi pontot tárgyalnak, akkor az eljárás jogi szakértők szerint felvetheti a joggal való visszaélés kérdését is, bár a felek között elfajuló vitában az sem kizárt, hogy magának az éves beszámolónak és a mérlegnek az elfogadását is üzletpolitikai kérdéssé nyilvánítja az ÁPV.

Emellett természetesen a tegnapi halasztást kimondó közgyűlési határozat is támadható a bíróság előtt. Nem lenne meglepő, ha az ÁPV élne ezzel a lehetőséggel. A bíróság egyébként felfüggesztette a Pick közgyűlése 2002. március 11-i határozatának végrehajtását, amellyel a tőzsdei kivezetésről döntöttek. A végzés ellen a társasági törvény kizárja a fellebbezés lehetőségét.

A Pick egyébként bejelentette azt is, hogy újabb saját részvények vásárlására vonatkozó megbízása teljesült. Ezzel a saját részvények az alaptőke 10 százalékát teszik ki, így további ilyen értékpapírokat már nem vásárolhat a kibocsátó.

Fortolóczki István