A várakozásoknak megfelelően megegyezés jött létre az Arago Befektetési Holding Rt. és az aranyrészvényes Állami Privatizációs és Vagyonkezelő (ÁPV) Rt. között, így a Pick közgyűlésén megszavazták az indítványokat.

Így bekerült az igazgatóságba Édes István, akit az ÁPV delegált a tisztségre. Megbízatása a 2003. üzleti évet lezáró rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2004. április 30-ig tart. A vagyonkezelő jelöltjét az idén áprilisban kétszer sem sikerült bejuttatni a grémiumba, de azóta jelentős változások történtek az ÁPV-nél is. Az igazgatóságból három, a felügyelőbizottságból egy tag távozott, helyettük új vezető tisztségviselők megválasztásáról nem szavaztak a részvényesek.

A közgyűlés hatályon kívül helyezte a korábbi alapszabályt, az új szöveggel elfogadott dokumentum egyértelműen szabályozza az ÁPV tulajdonában lévő szavazatelsőbbségi (úgynevezett arany-) részvényhez fűződő jogokat. Az új alapszabály már nem gördít adminisztratív akadályt a tőzsdei kivezetés elé. Ehhez egyébként közgyűlési jóváhagyás sem szükséges, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) szabályzata szerint ugyanis a 75 százalékot meghaladó részesedésű részvényes tulajdonosi döntése elegendő ebben a kérdésben.

Sor került az alaptőke 260,8 millióval történő leszállítására, 3267,9 millió forintra. A leszállítás a 7,4 százaléknyi saját részvény bevonása útján történt meg. Az alaptőke-leszállítás módja részvénycsere lesz. A forráskivonással az Arago részesedése 77,93-ról 84,15 százalékra növekedett a Pickben. Egyúttal felhatalmazták a Picket arra is, hogy az alaptőke legfeljebb 10 százalékáig ismét vásárolhasson saját részvényeket.

A személyi indítványokkal összefüggésben arról is döntés született, hogy 2002. augusztus 1-jétől az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjait díjazás nem illeti meg. A vezető tisztségviselők közül Leisztinger Tamás, az igazgatóság elnöke továbbra is havi 137 ezer forintos díjazásra jogosult.