Az egyedi részvénykiválasztásban utazó portfóliómenedzserek számára a hosszú távú átlagnál jóval magasabb diszperzió biztosított hátszelet: az S&P Europe 350 Index évesített diszperziója 2022 első fél évében 26 százalék volt a 2021-es 21 százalékhoz és a 2010-es évtizedre jellemző 19 százalékhoz képest. 

tőzsde értéktőzsde harang becsngetés tőzsdenyitás Stock market display board with opening bell 156572508
Fotó: Lyle Leduc / Getty Images

A top down portfóliómenedzserek pedig a különböző európai országok részvénypiacainak teljesítménye közötti nagyon erős eltérést használhatták ki megfelelő régiós allokációval: míg az S&P Sweden BMI 28 százalékot és az S&P Poland BMI 24 százalékot veszített az értékéből, addig például az S&P United Kingdom LargeMidCap Index emelkedni tudott az első fél évben (mind helyi devizában). 

Az S&P által múlt héten publikált európai SPIVA-jelentés azonban azt mutatja, hogy

az öreg kontinens aktív portfóliómenedzsereinek többsége sajnos nem tudott élni az első fél évben kínálkozó lehetőségekkel. 

Míg az aktív lengyel részvénybefektetési alapok mindössze 32 százaléka teljesítette alul a benchmarkját 2022 első hat hónapjában, a többi országban, valamint a pán-európai részvényalapok esetén is jóval magasabb volt ez az arány: a német részvényalapok 55 százaléka, a kis kapitalizációjú brit részvényalapok 57 százaléka, az euróövezeti részvényalapok 58 százaléka, valamint a pán-európai részvényalapok 84 százaléka teljesített alul. 

A legrosszabb benchmarkhoz viszonyított teljesítmény az Egyesült Királyság blue chip részvényeibe fektető alapokhoz fűződik,

 ezeknek a 96 százaléka volt alulteljesítő 2022 első fél évében. Mi az oka ennek az óriási alulteljesítési aránynak? 

A megelőző 12 hónapban alulteljesítő brit blue-chip részvényalapok százalékos aránya és a brit blue-chip és kis kapitalizációjú részvények teljesítménye közötti különbség
 

Az egyik fontos ok az lehet, hogy a brit large cap portfóliómenedzserek kisebb kapitalizációjú helyi cégeket is tartottak a portfólióikban, márpedig az S&P United Kingdom SmallCap Index 22 százalékkal teljesítette alul az S&P United Kingdom LargeMidCap Indexet az év első hat hónapjában. 

A historikus összefüggések egyébként azt mutatják, hogy az Egyesült Királyságbeli aktív blue chip portfóliómenedzserek szisztematikusan, hosszú távon is tartanak portfólióikban kis kapitalizációjú részvényeket: a brit nagyvállalatok és kisebb cégek elmúlt 12 havi teljesítménye közötti különbség és a brit blue chip részvényalapok alulteljesítési rátája között erős összefüggés figyelhető meg, a két idősor közötti korreláció 0,88-os az európai SPIVA-felmérések kezdete, 2014 óta; vagyis a brit blue chip portfóliómenedzserek tipikusan akkor teljesítik felül a benchmarkjukat, amikor a kis kapitalizációjú papírok felülteljesítők és viszont. Márpedig a kicsi – E. F. Schumacher állításával szemben – nem mindig szép.