Az OPUS Global az első fél évi tevékenységét konszolidált szinten 942 milliárd forint mérlegfőösszeggel és 309,2 milliárd forint saját tőkével zárta, míg a teljes átfogó eredménye 1,8 milliárd forint lett – erről pénteken számolt be a holding.

 Torda Balázs, az OPUS TITÁSZ Zrt. vezérigazgatója
Fotó: Kiss Annamarie /Hajdú-Bihari Napló

Jelentős volt az energetikai szegmens (Opus Tigáz és Opus Titász) hozzájárulása a működési eredményhez, mivel a teljes hathavi időszakban az Opus Globalba már bekonszolidálták a vállalatokat. (A bázisidőszakban a Tigáz még csak egy negyedévvel szerepelt, míg a Titász nem volt integráns része a vállalatcsoportnak). Az integráció lezártával a holding négy fő szegmensének stratégiai kiépítése lezárult. 

Ennek is köszönhető, hogy fél éves összevetésben a működési bevétel 84 százalékkal emelkedett, vagyis 93,6 milliárd forinttal 205 milliárd forintra nőtt.

A működési költségek a bevétel emelkedésénél kisebb mértékben nőttek. De a kedvezőtlen gazdasági helyzet éreztette hatását, infláció, illetve alapanyag- és energiaárszint-növekedés jellemezte a működési környezetet. 

 

A fél év működési eredménye 7,8 milliárd forint volt, míg az értékcsökkenést kiszűrve az EBITDA 27 milliárd. Az üzemi profitot a pénzügyi műveletek vesztesége jelentősen erodálta ugyan, de az adózás előtti eredmény végül 4,8 milliárd forinton állapodott meg. Az adófizetési kötelezettségek szintén jelentősen emelkedtek, elsősorban az energetikai szektorban jellemző magasabb adóteher következtében, így a cégcsoport 2022. első fél évben 1,6 milliárd forint adózott eredményt generált. 

A vállalatcsoporton belül az összes szegmens társaságainak nyereségességét láthatóan érintette az anyag- és energiaárak drasztikus növekedése az elmúlt fél évben. 

Az egyre erősödő infláció várhatóan kihathat a termékek és szolgáltatások eladhatóságára is.

2022-ben a társaságok új kockázati tényezőkkel, így nemcsak a magas alapanyag- és energiaárakkal, hanem ezek hiányával is kénytelenek szembesülni. Jelenleg ezen kockázatok gazdaságra gyakorolt mértékét az év hátralévő részében nem lehet még számszerűsíteni, de a cégcsoport törekszik az ezekből eredő negatív hatások minimalizálására – fogalmaztak a gyorsjelentésben.

Az EBITDA-növekedés a 2021 első fél évhez képest 120 százalékos volt, míg az üzemi profité 188 százalék. Az adózott nyereség viszont 86 százalékkal visszaesett. 

A bevételből az ipari termelés szegmensé volt a legnagyobb részarány 33 százalék, az energetika 31 százalékkal járult hozzá az árbevételhez, a mezőgazdaság+élelmiszeripari vállalatok 30-al, a turizmus pedig hattal.