Törvényi meghatározás szerint a vagyontárgy: a dolog, a jog és a követelés. A magyar nyelv értelmező szótára szerint a vagyon fogalma összességében: a természetes és jogi személy tulajdonát képező, pénzértékben, avagy vásárlóerőben kifejezhető anyagi javak és a velük kapcsolatos jogok. A vagyon egyes összetevői a vagyontárgyak. Tehát a vagyon: tulajdon, a birtokolt javak összessége: ingó és ingatlan vagyon. Így létezik: államvagyon, közvagyon, magánvagyon. A vagyontárgy és a vagyon fogalma a Ptk. szerint megkülönböztetendők: a vagyonkifejezés tartalma nem azonos a vagyontárgy definíciójával. Jogértelmezési bizonytalanságt okozhat, hogy amikor a vagyontárgy kifejezés lenne helyes, akkor a jogi normaszövegben a vagyon kifejezés szerepel. A nemzeti vagyonba tartozik: az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdona, annak pénzügyi eszközei, az azokat megillető társasági részesedések, az azokat megillető vagyoni értékű jogosultság, a Magyarország határa által körbezárt légtér, az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei, az állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemények saját gyűjteményeiben nyilvántartott kulturális javai, a régészeti lelet, a nemzeti adatvagyon. Örök vita a politikai mozgástérben a vagyonadó kérdése. Például 2023 októberében elstartolt az Adózzanak a gazdagok! európai polgári kezdeményezés. Szintén folyamatos társadalmi-jogi viták alapját képezi a vagyonnyilatkozat nyilvánosságának és a vagyonnyilatkozat konkrét elemeink kérdése, azaz az országgyűlési képviselők illetve törvény által kötelezhető jogi személyek általi hivatalos nyilatkozat.