A tagállamok többsége számára a döntő kérdés a forrásadó kulcsának és levonásának megállapítása, valamint az információcsere és a bevételek megosztásának szabályozása -- írja a European Report. A bizottsági javaslat 20 százalékos minimális forrásadókulcsot tartalmaz, a francia elnökség ugyanakkor legalább 25 százalékkal szeretné adóztatni a megtakarításokat.
A legtöbb tagország 20--25 százalék közötti kulcsot tartana elfogadhatónak, ám Belgium és Görögország 15, Luxemburg pedig 10 százalék körüli szintet látna szívesen. Vita van arról is, hogy az adót automatikusan levonják-e, vagy csak az év végi adóbevallás keretében kelljen-e befizetni: 11 tagállam nem támogatja a levonás gondolatát, de Belgium továbbra is védelmezi az általa másfél évtizede alkalmazott módszert.
Az információcserére vonatkozóan minden tagország -- Luxemburg kivételével -- egyetért az elnökségi előterjesztéssel, miszerint automatikus tájékoztatási rendszert kellene létrehozni. Nagy-Britannia -- ír támogatással -- azt javasolja, hogy amennyiben a naptári és a pénzügyi év nem esik egybe, az adatok cseréjének az utóbbi végéhez kellene igazodni.
A francia előterjesztés szerint a beszedett forrásadó 90 százalékát az a tagállam kapná meg, amelyben az adóalany állandó lakhelye van, mégpedig legkésőbb fél évvel a pénzügyi év végét követően. Luxemburg és Belgium ugyanakkor 75:25 arányú megosztást tartana igazságosnak, és Görögország is elutasítja az elnökség javaslatát.
A forrásadó harmonizációjáról már évek óta sikertelenül próbálnak egyeztetni a tagállamok. A megoldás megtalálását már a finn elnökség is legfőbb prioritásainak egyikeként kezelte 1999 második felében -- sikertelenül. Akkor Nagy-Britannia ellenállását emlegették legtöbbször a probléma felgöngyölítését akadályozó tényezők között, azóta Luxemburg tűnik fel sokszor a nyilvánosság előtt a fekete bárány szerepében. Egyes híresztelések szerint Jean-Claude Juncker luxemburgi kormányfő (mellesleg pénzügyminiszter is) arra készül, hogy a december 7-én kezdődő nizzai csúcson -- az intézményi reformok részeként -- próbáljon majd dűlőre jutni tizennégy kollégájával az ügyben. A többi tagállam hozzáállását látva azonban az is nyilvánvaló, hogy nem egyedül a nagyhercegség a ludas a probléma elhúzódásában.