A jövő évi szlovák költségvetés 180,6 milliárd korona bevétellel és 217,8 milliárdos kiadással számol (1 dollár = 49,53 korona). A 37,2 milliárd korona összegű hiány a GDP 3,9 százalékának felel meg, amivel Pozsony éppen csak belül maradt a bankok és a nemzetközi pénzügyi szervezetek által ajánlott 4 százalékos határon. Az idei évre 18 milliárd koronás hiányt várnak. A deficit jövő évi erőteljes növekedése csak látszat, mert a többlet abból ered, hogy korábban a költségvetésen kívüliként kezelt tételek (például a társadalombiztosítás) most belülre kerültek, ami javította a pénzügyminisztérium ellenőrzési lehetőségét. Veszélyezteti viszont az amúgy is feszült pénzügyi tervet, hogy folynak az előkészületek egy nagy összegű autópálya-építési program elindítására, ami 2001-ben akár 9 milliárd koronával is növelheti a kiadásokat.
A költségvetési vitában mintegy száz módosító indítványt terjesztettek be, amelyekkel az oktatás, az egészségügyi ellátás, a védelem, a kultúra és a mezőgazdaság számára kívántak pótlólagos forrásokat teremteni, mintegy 8 milliárd korona összegben. Kompromisszumként a parlamenti vitában mind a bevételi, mind a kiadási oldalt megemelték a kormány által beterjesztett tervezethez képest, mégpedig 1,3 milliárd koronával. A bevétel növekményének döntő, 1 milliárd koronás hányadát a központi bank nyereségének megnövelt elvonása adja.
A tervezetet az egykamarás szlovák parlamentben meglepően nagy -- 90:45 -- arányban sikerült elfogadtatni. Az eredményt a kormány a politikai stabilitás meggyőző jeleként értékelte. A szlovák pénzügyminisztérium tervezői egyébként 3,2 százalékos GDP-növekedésből, 4 százalékos folyó mérleghiány/GDP mutatóból és 7 százalékos átlagos inflációból indultak ki. A pénzügyminiszter ugyanakkor felhívta a figyelmet a magas, 16,3 százalékos munkanélküliségre, ami jelentősen megterhelheti a szociális kiadási kereteket.