Persson szerint az unió bővítését nem szabad halogatni, hanem világosan a tagjelöltek értésére kell adni a tizenötök fogadókészségét és a hátralévő feladatokat. A svéd miniszterelnök a szociáldemokrata párt Tiden című lapjában közzétett cikkében többek között azzal érvel a bővítés szükségessége mellett, hogy annak további halogatása jelentősen csökkenthetné a jelöltek gazdasági-politikai reformok iránti elkötelezettségét, és az EU-t is megfosztaná a megnövelt belső piac és a nagyobb világpiaci súly által biztosított előnyöktől.
A skandináv ország kormányfője elutasítja a Joschka Fischer német külügyminiszter által felvetett föderális EU ötletét, és ezen az alapon helytelennek tartaná egy kötelező erejű "európai alkotmány" kidolgozását is. Az integráció jövőjében szerinte nagy szerepet kell adni a tagországok közötti együttműködésnek, elismerve az Európai Bizottság mint nemzetek feletti testületnek az uniós szerződések végrehajtásában betöltött szerepét.
Elismeri egy újabb, az unió és a tagországok hatásköreit tisztázó kormányközi konferencia megtartásának szükségességét, ám erre vonatkozóan nem nevez meg konkrét időpontot. A "megerősített együttműködés" tervét szintén elfogadhatónak tartja, ám leszögezi, hogy az nem terjedhet ki a kül- és biztonságpolitikára.
Az unió jövője szempontjából nem a bővítés jelenti a veszélyt, hanem a jobboldali populizmus és a polgárok politikai aktivitásának csökkenése -- figyelmeztet Persson. Ezek kezelésére hatékony intézkedéseket sürget; hosszabb távon egyenesen az EU átláthatóságának "forradalmasítását" tartja szükségesnek.