Valamennyi alapvető agrárágazatnál megtartja a szaktárca a felvásárlási árakhoz eddig nyújtott minőségi árkiegészítő támogatásokat 2001-ben -- értesült lapunk. E szubvenciók lényege, hogy a gazdák az állami források révén előre meghatározott "minimális" árat kaphatnak, miközben a feldolgozók költségei csökkennek.
A minisztérium jövő évi terveiről e hét közepén tárgyal a rendtartási tárcaközi bizottság. Információink szerint az FVM minőségi támogatásokra összesen 14,5 milliárd forintot fordítana. Ebből a tejre 6,7, a sertésekre 4,1, a baromfira 3,5, a marhaágazatra 0,2 milliárd forint jutna. Ugyanakkor a már most megjósolható pénzszűkére utal, hogy a minőségi szubvenciók érdemben egyik ágazatban sem növekednének 2000-hez képest.
Az FVM a minőségi támogatásokat jövőre is úgynevezett irány- és intervenciós árakhoz kötné. E mértékek a piaci beavatkozások pontját is meghatározzák.
Az idekapcsolódó szubvenciók pedig arra késztetik a felvásárlókat, hogy a kívánt árakat megfizessék a gazdáknak. Az irány- és intervenciós árak az ideiekhez viszonyítva 5--25 százalékkal emelkednének. A legkisebb növekedés a csirkénél, a legnagyobb a sertésnél következne be. A tejnél az emelkedés 10 százalékos lenne, ami messze elmaradna az állattartók 20 százalékos drágítási elképzeléseitől.
A kedvező tapasztalatokra hivatkozva a tárca 2001-ben is fenntartaná az iskolatej-akciót, de a pénzszűke miatt a programba újabb megyéket nem vonna be. Így az akció jövőre is Bács-Kiskunra, Borsod-Abaúj-Zemplénre, Hajdú-Biharra, Hevesre, Nógrádra, Somogyra és Szabolcs-Szatmár-Beregre, illetve két városra (Székesfehérvárra és Hódmezővásárhelyre) terjedne ki. A program így is 2,9 milliárdba kerülne, amelyből az FVM 2 milliárdot állna, az érintett önkormányzatok pedig 868 milliót fizetnének.
A sertés-, a baromfi- és a marhaágazat minőségi szubvencióit a tárca 2001-től nem a piacra jutási, hanem az úgynevezett agrártermelési támogatások között szerepeltetné. Így a 37,7 milliárd forintos jövő évi piaci kasszát együttesen 7,87 milliárd forinttól mentesítené. Az iskolatej-akció és a tejpiaci minőségi támogatás viszont együttesen 8,7 milliárddal terhelné a piacra jutási keretet. Súlyosabb gondot okoz, hogy ez évről mintegy 18 milliárd forintnyi fizetési kötelezettség tolódik át 2001-re, mivel az idei kiutalások már két hónapja állnak a támogatások kimerülése miatt. E tétel önmagában felemészti a 2001-es piaci kassza felét, ezért kérdéses, miből finanszírozza majd a tárca jövőre a szintén e kerethez tartozó exportszubvenciókat, és sikerül-e tompítania az év közben várható piaci zavarokat.