Ismét napirenden van a polgári perrendtartás módosítása, amelynek során az igazságügyi tárcánál arra törekednek, hogy -- eltérően a hatályos szabályozástól -- a jogerős ítélet valóban csak egészen kivételes esetben legyen megtámadható, értesült a Világgazdaság. A minisztériumban elmondták: a felülvizsgálati eljárás funkciója a jövőben jobban illeszkedik a Legfelsőbb Bíróság alapvető céljához, a jogalkalmazás egységének, alapirányának biztosításához.
Az elképzelések szerint felülvizsgálatra alapos okot adna, ha az ítélet egy korábbi jogegységi határozattal ellentétes. Hasonlóképpen fontos ok a megtámadásra, ha a határozat a Legfelsőbb Bíróság elvi döntésével, illetve az alkotmánnyal ütközik. Ez lehet az a három törvényi eset, amikor muszáj áttörni a jogerő elvét, mert különben nem érvényesül a jogbiztonság. A módosító tervezet tavasszal kerül a kormány elé, tudtuk meg.
Ma felülvizsgálatnak jogszabálysértés esetén van helye. Erre hivatkozva az ügyek többségében élnek is a lehetőséggel, hiszen nincs vesztenivalójuk, legfeljebb elutasítják beadványukat. Általánosnak mondható, hogy a rendkívüli jogorvoslatot "rendes"-nek, afféle további fellebbezésnek tekintik a pervesztesek. Így a Legfelsőbb Bíróságon folyamatban lévő mintegy tizenötezernyi ügy negyven százalékát a felülvizsgálati esetek teszik ki. Az óriási ügymennyiség miatt a jogviták elbírálása halasztást szenved. A közigazgatási perek nagy részét például a beérkezéstől számított 2-2,5 év múlva tudják csak tárgyalni. Érthető, hogy a legmagasabb ítélkező fórumon ugyancsak üdvözölnének minden olyan megfontolt eljárásjogi változtatást, ami az ügyek számát csökkenti. Hiszen amikor egy-egy bírót évi ezer-másfélezer jogvita terhel, óhatatlanul kevesebb idő jut a testület alapvető, a jogalkalmazás egységét szolgáló feladataira.
A felülvizsgálatra vonatkozó passzusokat máig többször módosították avégett is, hogy csökkenjen a Legfelsőbb Bíróságra kerülő ügyek száma. A változtatások ezt a célt nem érték el, a szabályozás rendszerébe viszont hibák csúsztak. Bizonyos ügyekben -- az esetleges súlyos jogsértés ellenére is -- kizárja a törvény a felülvizsgálatot. Így például nem engedi meg az 500 ezer forintot el nem érő perértékű esetekben. A perérték azonban nyilvánvalóan független kérdés attól, hogy az ítélet felülvizsgálatra okot adó hibában szenved-e vagy sem. Az igazságügyi tárca következetesebb, egységesebb szabályozást készít elő.
A módosító tervezet tavasszal kerül a kormány elé.