A http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html honlapon elérhető jegyzék két részből áll. Egyfelől tartalmazza valamennyi, 2000. január 1. óta regisztrált, előzetes bizottsági vizsgálat alatt álló ügy legfontosabb adatait. Ezen túlmenően a rendszer lehetőséget ad az ezen időpont után indított ügyekben hozott határozatokra vonatkozó információk keresésére. Az érdeklődő az ügy száma, a támogatás típusa (szubvenció, kedvezményes hitel, garancia, adókedvezmény stb.), az ügy típusa (egyedi vagy csoportos kedvezmény), a döntés jellege, a jogalap, az érintett tagország, a támogatás célja (regionális fejlesztés, struktúraváltás, kutatás-fejlesztés stb.), valamint az ágazat alapján kutathat az adatok között.
Mario Monti, a bizottság versenypolitikát felügyelő tagja szerint a jegyzék az elérhető információk körének bővítése révén hozzá fog járulni a versenyszabályok fokozott betartásához. A további tervek között szerepel az 1999-es esetek felvétele és a keresési lehetőségek bővítése. A bizottság előkészületeket tesz egy "szubvenciós eredménytábla" közzétételére is. Ez azt mutatná meg, hogyan viszonyulnak az egyes tagországok az állami támogatások kérdésköréhez -- írja a brüsszeli közlemény.