A kisebb pártok közül az SZDSZ már el is kezdte tavaly decemberben elfogadott programjának konferenciákon és a "korszakváltó esteken" való megvitatását, az MDF, az FKGP és a MIÉP még nem véglegesítette saját mondanivalóját.
A két legnagyobb párt lényegében egyszerre kezdheti meg programjának bemutatását. A Fidesz A jövő elkezdődött című vitairatának végleges változata már elkészült, egyelőre azonban csak kisebb mennyiségű kiadvány hagyta el a nyomdát a tízezres nagyságrendű példányszámból. A párt decemberig 190 különböző fórumot rögzített már, amelyen vitára bocsátja a dokumentumot. Ezt követően kerülhet sor -- a vitairat alapján -- a jövő év elején a választási program rögzítésére.
A Fidesszel szemben a szocialisták nem egyetlen könyvbe fűzik programjukat, hanem témákra bontva füzetekben adják ki azt. Az MSZP elnöksége a héten fogadta el a párt 16 kabinetje által készített több mint húsz "szakmai füzetet", ezek két hét múlva készülnek el nyomdai változatban is, ugyancsak tízezres nagyságrendben. Ezt követően indul a társadalmi vita: a szakpolitikusok különféle fórumokon ismertetik az egyes fejezeteket. A társadalmi vita során elhangzó álláspontok figyelembevételével készül majd el a kormányprogram, illetve ezek alapján fogalmazza meg a párt a kampány finisére szóló 15-20 lényegi üzenetét.
Az SZDSZ volt az első parlamenti párt, amely közreadta programját, és már meg is kezdte az arról szóló szakmai, társadalmi vitát. A tavaly decemberben elfogadott Korszakváltás programjáról a párt konferenciák, "korszakváltó esték" és liberális klubok keretében számol be és tart társadalmi vitát. Eleddig két, az egészségüggyel és az agráriummal foglalkozó konfrenciára és hét -- egyébként kéthetente rendszeresített -- korszakváltó estére került már sor. A jövő héten rendezik a gazdasággal kapcsolatos konferenciát.
A MIÉP tél eleji országos gyűlésén fogadja el a párt programját, amelynek fejezetei több szakértői fordulón túljutva elkészültek. Kivétel ez alól a mezőgazdasággal foglalkozó rész, azt még megújítja a párt, tekintettel a agrártárca élén történt minisztercserére, a zsebszerződésekkel, a nemzeti földalappal, a szövetkezeti üzletrészekkel kapcsolatos kormányzati bejelentésekre. Az agrárium ügye olyannyira hangsúlyos -- tájékoztatták lapunkat --, hogy arról a MIÉP az ősz folyamán nemzetközi kongresszust tart.
Az FKGP programjának nagy része készen van, néhány fejezetet most véglegesítenek a szakmai kabinetekben. Az anyagot ezt követően az országos elnökség hagyja jóvá, és az év végéig számos fórumot rendeznek annak megvitatására országszerte. Az így nyert tapasztalatokkal kiegészítve a tervek szerint a január 19-én tartandó országos nagygyűlésre készül el a végleges program nyomdai változata.
Ugyancsak dolgozik még programján az MDF, melyet a későbbiekben -- a Fidesszel való közös indulás miatt -- összehangolnak a legnagyobb kormánypárt elképzeléseivel.