Hogyan kap helyet a fogyasztóvédelemre vonatkozó uniós irányelv az új Ptk.-ban? Lesz-e egységes európai magánjog? A gyengébb fél védelmére csak a fogyasztói jogok területén van szükség? Ezek a kérdések szerepeltek a 15 éves fennállását ünneplő Martonyi és Kajtár Baker & McKenzie ügyvédi iroda - a Magyar Tudományos Akadémián megtartott - szakmai tanácskozásának napirendjén. Vékás Lajos professzor, a Ptk. kodifikációs főbizottságának elnöke előadásában kifejtette: a brüsszeli jogalkotás jó másfél évtizede célba vette a magánjog központi intézményeinek harmonizálását a kötelmi, ezen belül is alapvetően a szerződési jog területén. Számos - közte a termékfelelősségre, a házaló kereskedésre vagy a tisztességtelen szerződési kikötésekre vonatkozó - irányelv immár a magyar jog része, és az év végéig megtörténik a fogyasztóvédelmi szabályok harmonizációja is. Rámutatott: miközben a leendő Ptk. visszaállítja jogaiban a magántulajdont és a magánautonómiát, érvényesíti a szerződési szabadságot, addig a fogyasztói forgalom világában - az uniós követelménynek megfelelően - kogens szabályokat vezet be.

Martonyi János arról beszélt, hogy egységes európai magánjog aligha hozható létre. Bizonyos területek, így a szerződési jog egységesítésére azonban jó esély van. Ebben a munkában a tudomány mellett a gyakorlat - különösen a szerződéskötési és a választott bíráskodási tapasztalat - sem nélkülözhető. Az üzleti életben a multinacionális cégeket nem akadályozzák a nemzeti polgári jogi szabályok közötti eltérések. A kis- és középvállalkozásokat viszont érzékenyen érintik a különbözőségek, ezért megalapozottnak látszik, hogy a gyengébb fél védelme ne csak a fogyasztói jogok körében érvényesüljön.

A tanácskozáson elhangzott, hogy a készülő Ptk. visszahathat az európai szerződési jogra. Felmerült, hogy számos kritika éri az uniós irányelvvel, rendelettel történő szabályozást, és némelyik végrehajtásával több tagállam hosszasan adós is marad. (MKK)