Az Európai Bizottság mérlegeli, hogy szükséges-e uniós szintű szabályozást megfogalmazni a befektetési bankok ügyfeleikkel szembeni potenciális érdekkonfliktusának tompítása terén. A szabályozás ötlete attól a Forum Group nevű, pénzügyi elemzőket tömörítő grémiumtól származik, amelyet a bizottság tavaly ősszel hozott létre a tőkepiaci szabályozás lehetséges módozatait célzó javaslattételre. A Forum Group öt alapelvet fogalmazott meg azokkal szemben, akik befektetési tanácsok céljával készülő elemzéseket végeznek, illetve tesznek közzé. Ezek a következők: 1. egyértelműség (az elemzésnek tisztességesnek, világosnak, egyértelműnek és félrevezetéstől mentesnek kell lennie), 2. felkészültség, irányítás és személyes elkötelezettség (az elemzést felkészült szakértőknek kell készítenie nagy gondossággal és szorgalommal, továbbá tükröznie kell a szerző véleményét), 3. megfelelőség és piaci integritás (az elemzés készítése során tekintettel kell lenni az elemzés címzettjeinek különböző kategóriáira és a piaci integritás megőrzésének követelményére), 4. konfliktuskerülés, megelőzés és menedzsment (az elemzők cégeinek olyan rendszereket és ellenőrzéseket kell működtetniük, amelyek megelőzik vagy menedzselik a személyes és céges érdekütközéseket), 5. nyilvánosság (az érdekkonfliktusokat nyilvánosságra kell hozni).