A nemzetközi trendeknek megfelelően, a többi régióhoz képest azonban nagyobb mértékben nőhet rövid távon a Kelet-Közép-Európába irányuló külföldi működőtőke-befektetések (FDI) száma és volumene, de a 2006-2007-ben sem csökken térségünk vonzereje - derül ki az UNCTAD felméréséből. Ennek egy része magyarázható az EU-csatlakozással. A másik része azonban a globális fellendülés folytatódására és az ezzel összefüggő, az utóbbi három év tendenciájával szemben végre ismét emelkedő FDI-áramlás erősödésére vezethető vissza, de a transznacionális társaságok tevékenységeik kihelyezésének is betudható. A zöldmezős beruházások és a vállalatfelvásárlások, -összeolvadások (M&A) továbbra is fontos formái maradnak a külföldi működőtőke-beáramlásnak, azonban a privatizáció várhatóan két-három éven belüli lezárásával az újrabefektetett jövedelmek szerepe felértékelődik.

Magyarország a régión belül Csehországgal osztozik a harmadik legvonzóbb állam tituluson, legalábbis ami a 2005 végéig terjedő időszakot illeti - olvasható az ENSZ szakosított szervének Globális befektetési kilátások értékelése nevet viselő tanulmányában. A legattraktívabbnak Lengyelország bizonyulhat, őt némi meglepetésre Oroszország követi, de az ötödik helyen is egy nem EU-tagot, Romániát találjuk. A térségre alkalmazható a délkelet-ázsiai országok hetvenes-kilencvenes évekbeli fejlődésére jellemző, úgynevezett V alakban repülő ludak példája. A csatlakozott országok egyre nagyobb részt hasítanak ki maguknak a magas hozzáadott értékű termékeket, szolgáltatásokat létrehozó befektetésekből, míg a főként az alacsony bérköltségen alapuló tevékenységeket a régió többi államába helyezik át a vállalatok.

A szolgáltatási ágazatok a legvonzóbb célpontjai az FDI-nek. Ezen belül az üzleti szolgáltatások, az egészségügy, az oktatás, az építőipar, az it-technológia és a szállítási szolgáltatások a fő haszonélvezői a befektetési kedv erősödésének. Hasonló mértékben profitálhat az iparon belül a gépjármű-, az elektronikaieszköz-gyártás, illetve az élelmiszer-előállítás, míg a nyersanyagtermelő szektorban elsősorban a bányászat és kőolajtermelés viheti a prímet.

A globális társaságok rövid távon a logisztikai és az azt támogató szolgáltatásokon kívül az elosztási és értékesítési tevékenységeket helyezhetik ki többek között Magyarországra. A viszonylag fejlett infrastruktúrájú és képzett szakemberekkel rendelkező országokban a regionális központok, k+f bázisok telepedhetnek meg.

Ami a világtrendeket illeti: először fordult elő, hogy egy fejlődő ország - Kína - bekerült az öt legnagyobb tőkeexportőr közé.

Az FDI-ért folyó verseny fokozódására az országok liberalizálással válaszolnak, a célzott kedvezmények és egyéb ösztönzők felértékelődnek. A versenyben való sikeres helytállás egyre több humán és pénzügyi erőforrást, s a befektetésösztönzési ügynökségek specializálódását igényli. A "szociális és környezetvédelmi standardoknak való alálicitálással" operáló invesztorcsábítás helyett a befektetési környezet átfogó javítása kell. Emellett a helyi vállalkozások ösztönzése a transznacionális társaságokkal való együttműködésre segíthet, hogy egyes iparágakban magasabb fokra kerüljön az értéklánc.