A csatornahálózat bővítésével az elmúlt évek legnagyobb beruházását sikerült befejezni a közelmúltban Sarkadon. A csaknem egymilliárd forintnyi felhasznált forrással a szennyvízcsatorna-ellátottság 65 százalékosra bővült. A korszerűsítéshez lakossági pénzügyi önerőre is szükség volt. A közmű a belvízveszélyes területeken épült ki, így 500 lakást sikerült mentesíteni az állandó fenyegetettség alól.

A beruházáshoz a lakosság több mint 100 millió forinttal járult hozzá, az önkormányzat pedig 84 millió forintot vállalt magára. A költségek többi részét a település különböző vissza nem térítendő támogatásokból fedezte: a céltámogatási alapból több mint 380 millió forintot nyertek, amelyhez 192 millió környezetvédelmi, 93 millió vízügyi és 96 millió forint területi kiegyenlítést szolgáló pályázati forrás társult.

Az előmunkálatok 2002-ben indultak, és az idén fejeződtek be. Az új vezetékrendszerhez 1323 ingatlan csatlakozhatott, így a fejlesztés több mint négyezer lakost érintett. A csatornaépítéssel párhuzamosan az utcák új burkolatot kaptak, és összesen 36 önkormányzati utat korszerűsítettek.

Az elképzelések szerint a csatornabővítés folytatódik, a szennyvízelvezető és -kezelő rendszer pedig a város teljes közigazgatási területére kiépül. A további beruházást a mostanihoz hasonló anyagi kondíciók mellett kívánják megvalósítani, vagyis a beruházás tíz százaléknál nem nagyobb lakossági önerőt és hasonló nagyságú önkormányzati hozzájárulást igényelne.

A Körösök völgyében található, meglehetősen alacsony fekvésű város azért is törekszik a hálózat teljes kiépítésére, mert árvizek és csapadékosabb időjárás idején a még lefedetlen területeken továbbra is nagy a belvízveszély. Az önkormányzat a még kiépítésre váró részeken - a lakók véleményét kikérve - újabb társulásokat kíván létrehozni az egészséges lakókörnyezet kialakítása érdekében. (VG)