Nekünk is nagyon fontos, hogy megállapodás szülessen, ne gondolja senki, hogy az egyezség megakadályozása a célunk ? mondta egy sajtóértekezleten Nichols. Az Egyesült Királyság mindig a bővítés bajnoka volt, most is az. Minden lehetséges eszközzel szeretnénk elérni, hogy a megállapodás hiánya ne legyen semmiféle kedvezőtlen következménnyel az új tagállamokra. Ha valamiféle probléma adódna ebből, például cash-flow jellegű, készen vagyunk a költségvetési kereten kívül is megoldásokat találni például az eljárási és pénzfelhasználási szabályok egyszerűsítésével. Egyébként London nem állt egyedül az elnökségi javaslat elvetésével, Hollandia, Spanyol-, Finn- és Svédország is leszavazta azt. Az uniós költségvetést a múlt köti béklyóba, alapvető reformra szorul. Az elnökségi kiadási javaslatok sem fairek, sem hatékonyak nem voltak. Túl sokat juttattak volna a régi tagállamoknak, és nem adtak volna eleget az újaknak, akiknek nagyobb szükségük van rá. Az egy főre jutó támogatás Belgium esetében magasabb lett volna, mint bármely új tagállamban. A régi tagok többet kaptak volna a közös agrárpolitikából, mint az újak a felzárkóztatási támogatásokból.