Az M3-as Nyíregyháza – 49-es főút közötti szakasz kivitelezési munkáira indított  közbeszerzés nyertese ismét a „C-S-K-K 2009” Konzorciumot (vezető tagja: Colas Hungária Zrt., tagja: STRABAG Építő Zrt., KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt., KELET-ÚT Kft.) volt. Az eredményhirdetést követően a Nemzetközi Vegyépszer Zrt. azonban újból jogorvoslati kérelmet nyújtott be a döntőbizottsághoz, amely a szerződés megkötését megtiltotta.

A NIF Zrt. tájékoztatása szerint a jogorvoslati kérelemnek egy új eleme van. Ez azonban a társaság szerint szintén teljességgel megalapozatlan, mivel a pénzintézeti igazolás megfelel az ajánlati felhívás követelményeinek.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. értetlenül áll a helyzet előtt. Úgy véli, hogy az európai uniós forrásokból finanszírozott, nemzetgazdasági szempontból is kiemelkedő jelentőségű beruházás megvalósítása a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó folyamatos jogorvoslati eljárások miatt veszélybe került. Az eredetileg tervezett szerződéskötési időponthoz képest öt hónapos csúszás van, ami várhatóan rendkívüli feszültségeket fog okozni az építés során.

A NIF Zrt. szerint a jelen tender tapasztalataiból az a következtetés vonható le, hogy a hazai közbeszerzési szervezetrendszer nem tudja megakadályozni azokat az ajánlattevői visszaéléseket, amelyeknek  célja nyilvánvalóan csak az, hogy vesztes pozícióból a teljes projekt elindítását megakadályozzák. A társaság levélben fordult a Közbeszerzések Tanácsa elnökéhez, közreműködését kérve,  hogy a döntőbizottság ideiglenes intézkedése folytán ellehetetlenült  szerződéskötésre mihamarabb sor kerülhessen, illetve a jövőben hasonló helyzetek ne alakulhassanak ki.

Az M3-as másik - M3-as 49-es főút – Vásárosnamény közötti - szakaszára, valamint csatlakozó építményei kivitelezési munkáinak elvégzésére kiírt tender nyertesének a PT M 3 Konzorciumot  (vezető tagja: Porr Építési Kft., tagjai: Teerag-Asdag Építőipari és Kereskedelmi Kft.) hirdette ki a NIF Zrt. Az eredményhirdetést követően a Sedesa  S.A. nyújtott be jogorvoslati kérelmet. Bár a Közbeszerzési döntőbizottság a szerződés megkötését nem tiltotta meg, de az ajánlatkérő a folyamatban lévő jogorvoslati eljárásra tekintettel a szerződés megkötését felfüggesztette az érdemi határozat meghozataláig.