A magyarországi BDO adószakértői, Mucsi-Szabó Brigitta és Szollás Glória összegyűjtötték, milyen kötelezettségei vannak a hazai vállalkozásoknak május végéig. Nem túlzás, hogy adószempontból ez az egyik legintenzívebb hónap az évben.

naptár Calendar with pushpin rajzszög in május May 17 2021 to illustrate the new extended date for határidő IRS Federal Income Tax adóvisszatérítés Returns. USA Tax deadline concept
Fotó: Shutterstock

Tavalyi beszámoló...

Azok a vállalkozások, amelyeknél az üzleti év megegyezik a naptári évvel, tehát január 1-től december 31-ig tart, a rá következő év május 31-ig kötelesek közzétenni a beszámolójukat. Ennek megfelelően a 2021-es beszámoló leadási határideje e hónap vége. Akik máshogy számolják az üzleti évet, azoknak is a zárást követő 5. hónap végéig kell ezt megtenniük. 

Ha valaki nem ad le beszámolót, a NAV először csak felszólítja a teljesítésre a következő 30 napban.

Ha továbbra sem tesz eleget ennek a kötelezettségnek, kap újabb 30 napos határidőt, és mulasztási bírságot szab ki a hatóság. Ha továbbra sem történik meg a beszámoló benyújtása, az adószámot törlik.

Iparűzési adó

Szintén 2022. május 31. a határideje a helyi iparűzési adó bevallása benyújtásának is azon cégek esetében, amelyek nem választottak a naptáritól eltérő üzleti évet, hasonlóan a beszámoló beadásához. Fontos, hogy a bevallást tavaly óta már a NAV-hoz kell beadni a NAV ANYK nyomtatványkitöltő programját használva, de fizetni továbbra is a helyi önkormányzat számlájára kell.

Társasági adó

Az iparűzési adó bevallásához hasonlóan 2022. május 31. az éves társasági adó bevallásának határideje is. Mivel negyedévente adóelőleget fizetnek a cégek, ilyenkor már csak a 2021. évre befizetett adóelőlegek és a teljes éves adófizetési kötelezettség különbözetét kell a vállalkozásoknak megfizetniük, ha az pozitív. Az érintett adózóknak bevallásukat a 2129. számú nyomtatványon kell benyújtaniuk a NAV-hoz.

Kisvállalati adó

A 2021. évre vonatkozó záró kisvállalati adó bevallási határideje is 2022. május 31. Azon adózók esetében, akiknek év közben szűnik meg az adóalanyisága, a megszűnés hónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig kell az adóbevallást és az adófizetési kötelezettséget teljesíteni a ’KIVA nevű nyomtatványon.

Innovációs járulék

A számviteli törvény hatálya alá tartozó, belföldi székhelyű vállalkozások innovációs járulék megfizetésére kötelezettek. A kivételek körét a jogszabály részletesen taglalja; ilyen például az MNB, az MNV Zrt., a közhasznú nonprofit gazdasági társaságok, a felszámolás, illetve a kényszertörlés alatt állók. stb. A járulék előlegének összegét negyedévente kell megfizetni, társasági adóhoz hasonlóan. Az innovációs járulék bevallására kötelezett társaságoknak május 31-ig kell benyújtaniuk a bevallásukat, illetve ha az előző év előlegein felül további kötelezettségük van, azt is május 31-ig kell megfizetniük.

A két szakértő felhívta a figyelmet, hogy mindenki körültekintően nézze át a fennálló kötelezettségeit, 

ugyanis ha elmarad a kötelezettségek teljesítése, az adóhatóság mulasztási bírsággal sújthatja az adózókat,

de már a késedelmes fizetés is időarányos késedelmi pótlék kiszabásával  járhat.