A folyamatok előmozdítása érdekében, a bizottság javaslatait is figyelembe véve a mai nap folyamán az Igazságügyi Minisztérium két olyan törvényjavaslatot is benyújtott, amelyek a megállapodás mielőbbi megszületését segítik elő

– jelentette be Varga Judit.

Varga Judit
Fotó: EC – Audiovisual Service

Kifejtette, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény módosításáról, valamint a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatokkal a bizottság ajánlásait elfogadva azon vállalásuknak tesznek eleget, hogy a kormány által kezdeményezett jogalkotást megelőzően időt biztosítanak a társadalmi konzultációra, valamint biztosítják, hogy a korrupciós büntetőügyekben az ügyészség nyomozást lezáró döntésével szemben legyen helye bírósági jogorvoslatnak is.

Az igazságügyi miniszter szerint

az álláspontok folyamatos közeledése tette lehetővé a két törvényjavaslat benyújtását, Országgyűlés elé terjesztésük bizonyítja, hogy a kormány a kölcsönös tiszteleten alapuló, őszinte és egyenes szakmai párbeszéd híve.A tárcavezető nyomatékosította: Magyarország kormánya elkötelezett amellett, hogy ez a megállapodás az Európai Bizottsággal mielőbb megszülessen. 

Fontosnak tartjuk, hogy a szakmai párbeszéd során a problémák helyett a megoldásokra koncentrálva közelítsük álláspontjainkat, és keressük a megegyezést

– tette hozzá Varga Judit. Nyomatékosította: a kormány ezen törekvéseit példázza a benyújtott két törvényjavaslat is.