Megjelent a Magyar Közlönyben a kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet módosítása. Ebben rögzítették az építési és közlekedési miniszter – eddig az építési és beruházási miniszter – kompetenciáit.

Lázár János
Fotó: Facebook / Lázár János

A Lázár János vezette tárcát azért kellett átnevezni, mert a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) megszűnésével a közlekedési terület átkerült az Építési és Beruházási Minisztériumhoz. Ez pedig olyan horderejű változás, amit a tárca nevében is szerepeltetni kívántak.

A mostani rendeletmódosítás értelmében a jövőben Lázár János a kormány közlekedésért felelős tagja. Ez számos területet magában foglal, így a miniszter a közlekedésért való felelőssége keretében előkészíti

 • a közlekedés védelmére és biztonságára,
 • a közúti, a légi, a vasúti és a vízi közlekedésre,
 • a  gyorsforgalmi utakra és az  utakkal kapcsolatos szabályokra, 
 • a  kombinált árufuvarozásra, 
 • a  közlekedési szolgáltatásokra, 
 • a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozására, a veszélyes áruk szállítására,
 • a gépjármű-vezető képzésre,
 • a  közlekedési szakemberek képzésére, vizsgáztatására és utánképzésére, 
 • a  nemzetközi közúti fuvarozást végző egyes járművek személyzetének vezetési és pihenőidejére, 
 • a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekre,
 • és a közlekedési ágazatba tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítására, kijelölésére és védelmére vonatkozó jogszabályokat.

De ez még nem minden, 

Lázár János ugyanis a közlekedési hálózati infrastruktúra fejlesztését is irányítja, szervezi és összehangolja, így 

a) az általa felügyelt szervezetek útján elvégzi a vasúti létesítmények fejlesztésének stratégiai tervezését,
b) javaslatot készít a kormány részére a vasúti fejlesztések nyomvonalára és általános fejlesztési követelményeire,
c) ellátja a helyközi közösségi közlekedés megrendelésével kapcsolatos feladatokat,
d) ellátja a vasúti pályahálózat fenntartásával kapcsolatos feladatokat, amennyiben azok az  általa felügyelt szervezetek kapacitásainak felhasználásával – kiviteli közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül – elvégezhetők,
e) ellátja az ezek finanszírozásával kapcsolatos feladatokat.

A feladatlistának még mindig nincs vége, 

a miniszter felel ugyanis Magyarország logisztikai rendszerei fejlesztési irányainak meghatározásáért, ő viszi a műszaki és közlekedési örökség megőrzésével és bemutatásával kapcsolatos kormányzati feladatokat, illetve kidolgozza a közlekedési ágazat infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési javaslatait, valamint szolgáltatási stratégiáját.