Több elemző is úgy véli, Magyarországon idén lényegesen lelassulhat a hitelezés. Tényleg megint a hitelezés bedőlése fenyeget, és ha igen, hogyan lehetne ezt elkerülni?

A globális és a hazai infláció miatt természetesen nőttek a pénzpiaci hozamok, a másik oldalról pedig a hitelkamatok, és velük együtt a havi hiteltörlesztési terhek is emelkedtek, ez megnehezítette a piaci alapú új hitelkihelyezést. Ilyenkor két irányban oszlik meg a felelősség: a kormányzat kedvező kamatozású forrásokkal, illetve kamattámogatással tudja biztosítani a hitelaktivitás fennmaradását, a kereskedelmi bankok pedig – jellemzően a hitelgarancia-megoldásokkal mérsékelve – vállalják az átmenetileg megnövekedett kockázatokat, a többlet pénzügyi, tanácsadási és monitoring-terheket. Ilyenkor bankos kollégáimnak többet kell dolgozniuk azért, hogy a gazdasági visszaesést el tudjuk kerülni.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Idén miként alakulhat a magyarországi bankrendszerben a hitel-betét arány? Az infláció magas szintje hogyan befolyásolja ezt, jó időre el kell-e búcsúzni az alacsony hitelkamatoktól?

A válasz megértéséhez vissza kell tekinteni a 2008-as gazdasági válság előtti időszakra. Akkor a magyar megtakarítási ráta alacsony volt, még a gazdaság méretéhez képest is kevés volt a bankbetét. 

A lakáspolitikai célok eléréséhez, valamint a gazdaság építéséhez szükséges hitelek forrását így külföldről kellett biztosítani, úgy alakult tehát, hogy a hazai hitelezést áttételesen az osztrák földművelők, a német gyári munkások, a holland kereskedők és az olasz pincérek megtakarításai is táplálták. 

A világgazdasági válságnak két irányú hatása volt, egyrészt mindenki megtapasztalta a takarékoskodás szükségességét, másrészt a bankfelügyeletek – a bankrendszer stabilitásának fokozására – extra banktőkenövelést írtak elő. A növekvő takarékoskodási kedv és a megtakarítások megbízható őreként működő bankrendszer együttes hatásaként – még a magyar állampapírok térhódítása mellett – jelentősen megnövekedett a bankbetétek volumene. Ez a hatás máig kitart. Természetesen a szomszédban zajló háború hatásai minket is elérnek, a következményeket a magyar lakosság a saját bőrén érzi, ez azonban a bankszektor stabil fundamentumait nem érinti. 

A hitelkamatok kapcsán ismét csak azt mondhatom, bízni kell a kormányban, a jegybankban és a bankokban. Hosszú évek óta közösen kértük a magyar lakosságot, hogy évekre, évtizedekre fixált kamatozású hitelre szerződjenek át. Akik így tettek, azoknak a kamatszint emelkedése miatt most nem kell aggódniuk. 

A kamatstopok ugyanakkor a későbbi lakáshitelezést nehezítik meg, a vesztesei a leendő hitelfelvevők lesznek. Magyarországon azt a modellt érvényesítettük, hogy a csökkenő hitelkamatokat a bankoknak le kell követniük, az emelkedő kamatszinteknél viszont jön az állami szabályozó, és bekorlátozza a kamatot egy irreálisan alacsony szintre: a 25,7 százalékos inflációs környezetben 2,02 százalékon maximálták a lakáshitelek referenciarátáját. Ez a jövőre nézve a végig fix és magasabb lakáshitelkamatokhoz fog vezetni. Megjegyzem, az infláció magas szintjében mostanra már pszichológiai okok is szerepet játszanak. Ezt a legnehezebb legyőzni, hiszen a gazdaság szereplőinek el kell hinniük, hogy véget lehet, illetve véget is érdemes vetni az áremelkedéseknek, és mindenkinek eszerint kell cselekednie. 

El kell utasítani minden olyan lépést, amely az inflációt fenntartaná – ez most közös érdek, amely összefogást és közös cselekvést igényel.

A Deloitte egy közelmúltban publikált elemzése szerint Kelet-Közép-Európában túl sok bank működik. A gazdaságfejlesztési miniszter pedig úgy gondolja, Magyarországon még mindig túl sok hitelintézet van. Ön miként vélekedik erről?

Tökéletes piacokon – ahogy az egyetemen is tanítom – a bankfúziók hatékonysági alapon maguktól bekövetkeznek, hiszen a kis piaci szereplők nem tudják tartani az árversenyt a nagyobbakkal. A valós életben az egyesülési folyamatokat évtizedes távon kell vizsgálni. Azt látjuk, hogy vannak olyan kisebb szereplők, akik kedvezőbb áron kínálják szolgáltatásaikat, mint a nagyobb versenytársaik, illetve a szűkített termékválasztékú pénzügyi intézmények is nyereségesen tudnak működni. A tökéletes piaci méret-hatékonyság-ár összefüggése tehát nem minden esetben igazolódik. Azaz a válasz nem fekete vagy fehér. A sokszereplős bankpiac mellett is lehet érveket felsorolni. Most kettőt emelek ki, amelyeknek a jelentősége az elméleti vitán túlmutat. Azon tizenkét külföldi országból, ahonnan bank érkezett Magyarországra – például Ausztria, Németország, Olaszország, Dél-Korea, Kína stb. – jött a külföldi működő tőke 80 százaléka, azaz a külföldi bankok jelenléte a külföldi működőtőke-beruházások eléréséhez elengedhetetlen. Hasonlóan megfigyelhető az is, hogy azok az országok adják a teljes export-import forgalom 70 százalékát, ahonnan bank érkezett Magyarországra, vagy fordítva, azaz bankalapítás történt. Ezek alapján kijelenthető, hogy a vállalati ügyfelekre fókuszáló külföldi bankokra elsősorban a magyar gazdaságnak van szüksége. Olyan kiszámítható pénzügyi, bankfelügyeleti, adózási és gazdaságpolitikai környezet kell, amely új kereskedelmi bankok megtelepedését hozza magával, vagyis a hazai bankok számát ebből a nemzetgazdasági megközelítésből vizsgálva azt mondhatjuk: a sok néha több.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ennek ellenére tavaly is folytatódott a bankrendszer konszolidációja nálunk: több bank is eltűnt a hazai pénzügyi rendszerből, például a magyarországi Commerzbankot megvette az Erste, a Sopron Bank ügyfélportfólióját a Magnet Bank vette át, a Sberbankot felszámolták. Folytatódik ez a folyamat, esetleg jöhetnek még új bankok, vagy újabb hitelintézetek lépnek ki a magyar pénzpiacról?

Ebből is láthatjuk, hogy a cégek konszolidációja normális piaci folyamat, amely a gazdaságban évszázadok óta tart. Az erősebbek, ügyesebbek olvasztják magukba a gyengébbeket, kisebbeket. A világot azért is nem egy-két cég uralja, mert közben újak születtek, születnek, és közülük sokan életképesek. A Magyar Bankszövetség tagjainak száma folyamatosan növekszik, hiszen a pénzpiaci szereplők természetes együttműködését a szövetség biztosítja. 

A bankok száma sem csökken, hiszen a Sopron Bank licencét egy török háttérrel rendelkező csoport vette meg, s új kínai bank is érkezett, valamint elindítás alatt van egy angolszász is.

Szóval dinamikusan zajlik az élet, nagyon várom, hogy Kanadától kezdve Skandinávián át Japánig újabb vállalati bankok és hatásukra újabb befektetők érkezzenek ezekből a régiókból is, és majd így váljon jelentőssé ezekkel a térségekkel is az export-import forgalom.

Miként hat majd a honi bankrendszerre, ha a Magyar Bankholding ténylegesen elkezd működni?

Egy-egy bank szerepét a Magyar Bankszövetség sohasem értelmezi, ezért az általánosság szintjén maradok. A Magyar Bankholding évek óta egyre inkább bankként működik. A magyar gazdaságnak stabil, tőkeerős, nyereségesen működő bankokra van szüksége. Mint sok más ágazat, a bankok is csak tiszta piaci versenyhelyzetben tudnak igazán hatékonyan, eredményesen, a nemzetgazdaság javára jól működni és fejlődni. A magyar gazdaság növekedésével minden bank és az újonnan alapított bankok számára is lesz tér Magyarországon és a régióban.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Hogy áll a magyarországi bankrendszer tőkehelyzete, tényleg olyan stabil, mint néhány elemző mondja?

Az európai szabályozói, bankfelügyeleti és tőkekövetelményi előírások miatt az EU-s bankszektor stabil, ezen belül Magyarország a dobogó környékén található. A banktőke kérdése a hazai és nemzetközi gazdasági szerepvállalás szempontjából lényeges, hiszen a banktőke mértéke a hitelkihelyezés mértékét is meghatározza. Ismét visszatérek a 2008-as gazdasági válságra, amelynek hatására a bankszektort globálisan, EU-s és nemzeti szinten is újraszabályozták. A folyamatos tőkenövelés szükségességét az mutatja, hogy a bankrészvények után hagyományosan nem vagy alig vesznek ki osztalékot, hiszen a nyereséget ismételten a tőke növelésére kell fordítani. Tőzsdei adatok szerint a 2008-as gazdasági válság óta az Egyesült Államok vezető bankjainak a tőkepiaci kapitalizációja megduplázódott, az EU központi országaira fókuszáló bankoké 50 százalékkal nőtt, a Kelet-Közép-Európára összpontosító pénzintézeteké pedig stagnált. Az európai bankszektor versenyképessége tehát drasztikusan csökkent, ez pedig Európa számára a globális gazdaságban betöltött szerep évről évre fokozódó gyengülését hozta magával. A helyzet kezelési iránya egyszerű, a túlzott mértékben kilengett ingát vissza kell vinni az egyensúlyi helyzetébe. A hazai bankszektorra különösen igaz, hogy az elmúlt időszakban erőn felüli terheket viselve járult hozzá a gazdaság működőképességének fenntartásához. Ez egy ideig indokolt lehetett, azonban mostanra eljött a banki terhek csökkentésének az ideje, és hogy a bankok az eredményükből ismét érdemben tudják növelni a tőkéjüket, továbbá ezáltal a hitelezési képességüket. Csak így tudják ellátni a gazdaság tőkeellátottságát növelő szerepüket, mozgásba hozni az európai, idehaza pedig a magyar gazdaságot. 

A most érvényesített tőkeelőírásoknál az az érzésünk, hogy több esetben „átesünk a ló túlsó oldalára”, a túlzott tőkekövetelmény ugyanis ma már egyértelműen lassítja a gazdasági növekedést.

 

A lengyel gazdaság kapta a nagy pofont a régióban, nem a magyar

A fülük is cseng tőle, igaz: volt miből visszavenni.