Nem tekinthető munkaviszonyt megszüntető jognyilatkozatnak, ha a munkavállaló írásban közli munkáltatójával, hogy az osztályvezetői megbízással járó teendőket nem tudja vállalni, s emiatt kéri előadóként történő foglalkoztatását, illetve helyébe másik osztályvezető kinevezését - fejtette ki a Legfelsőbb Bíróság.

A per szenvedő alanya több mint másfél évtizeden át dolgozott cégénél osztályvezetőként, amikor osztályát összevonták egy másikkal. Szóban megegyezett munkáltatójával, hogy a kibővült feladatokat megfelelő díjazásért ellátja. Hamarosan megkapta módosított szerződését, amely jóval kevesebb fizetséget rögzített a megbeszéltnél. Ezt nem fogadhatta el. Írásban közölte a céggel, hogy az osztály vezetését nem tudja vállalni. Kérte, hogy nevezzenek ki mást helyébe, őt magát pedig előadóként foglalkoztassák tovább. Ám nem lett előadó. Levelét ugyanis a munkáltató felmondásnak minősítette, és megszüntette munkaviszonyát.

Az utcára került osztályvezető a munkaügyi bírósághoz fordult. Kérte az intézkedés jogellenességének megállapítását és anyagi követeléseinek teljesítését. A bíróság megalapozottnak találta igényét, és kötelezte az alperes céget, hogy fizesse ki egykori alkalmazottjának a felmondási időre járó átlagkeresetét, valamint a végkielégítés összegét. Indokolásában hangsúlyozta: a felperes nem volt köteles elfogadni az egyoldalú munkaszerződés-módosítást, és nem állt szándékában megszüntetni munkaviszonyát.

A cég fellebbezett, de a másodfokú bíróság sem adott neki igazat. Elutasító határozatában felhívta a figyelmet arra: a felperes nem járult hozzá a munkaszerződés egyoldalú módosításához. Az ezt közlő írásbeli nyilatkozata nem minősülhet munkavállalói felmondásnak. A munkáltató tehát félreértette régi dolgozójának levelét. Ám nem hagyta annyiban: a számára kedvezőtlen jogerős ítélet orvoslását a legfelsőbb bírósági (LB) felülvizsgálattól remélte. Változatlanul állította, hogy a felperes nyilatkozata felmondás, és a munkaviszony megszüntetéséről szóban meg is állapodtak. Az LB azonban nem fogadta el érvelését. Rámutatott, hogy az osztályvezetői tisztről lemondó nyilatkozatot "a szavak általánosan elfogadott jelentése szerint" nem lehet munkaviszonyt megszüntető közlésnek tekinteni, az erre nézve nem tartalmaz akaratnyilvánítást. A munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését írásba kell foglalni. A cég által hivatkozott szóbeli megállapodásnak azonban nem volt írásos nyoma.