Boródi AttilaAz Élelmiszer-feldolgozók

Országos Szövetségének elnökeA korábbiakhoz képest van előrelépés, ám az újratölthető italcsomagolások átgondolatlan erőltetése nem változott. Ennek környezeti hasznát mértékadó hatásvizsgálat nem támasztja alá, sőt a többletszállítás és

-energiaigény plusz-környezetterhelést eredményez, szemben a szelektív hulladékgyűjtéssel és újrahasznosítással. A visszaváltást a fogyasztó és a kereskedelem sem kedveli. A tervezet kumulatív módon évi 2 milliárd forint díjfizetéssel fenyegeti az ipart és a fogyasztót is, ami 2006-2010 között összesen 30 milliárd forint rendkívüli díjfizetés kockázatát jelenti a cégeknek, s a teljesítés beruházási igénye is 10-15 milliárd forint együttesen. A hazai italipart, főleg a kis és közepes cégeket ez súlyos versenyhátrányba hozza a környező országokkal szemben, s az újratöltési kvóták versenyjogi kérdéseket is felvetnek. Leghatározottabban tiltakozunk az újratöltési koncepció ellen, és azt jelenlegi formájában alkalmatlannak tartjuk a kormány elé terjesztésre.Dr. Peller KatalinA Magyar Nyomdász Szakmai Szövetség

főtitkáraMegelégedéssel vettük tudomásul, hogy a környezetvédelmi tárca másfél év után végül elfogadta érvelésünket, miszerint a reklámhordozó papírok után kivetett termékdíj esetén a szenynyező fizet elv akkor érvényesül, ha a díjat nem a nyomdákra, hanem a termék megrendelőjére terhelik. A gazdasági tárcával folytatott megbeszéléseken a reklámhordozók termékdíjának teljes megszüntetése is felmerült, ami ugyancsak egy reális alternatíva lehet. Szintén kedvező változást jelent az oldószerek után kivetett, a gyakorlatban nehezen alkalmazható termékdíj megszüntetése, ám reálisabb lenne, ha ennek hatálybalépésére nem 2005. január 1-jén, hanem az uniós csatlakozással egy időben kerülne sor, hiszen a környezetterhelést leghatékonyabban nem a forgalmazásnál, hanem a gyártásnál, a felhasználható alapanyagok és gyártási technológiák körének pontos meghatározásával, valamint a keletkező hulladék megfelelő ártalmatlanításával lehet csökkenteni.

Dr. Lukács PálA Magyar Gépjár-műipari Szövetség ügyvezető

igazgatójaA termékdíjas rendszer gépjárművekre való kiterjesztése jelen formájában ellentétes a vonatkozó EU-direktívával, mert a fellelhető gyártóval, importőrrel nem rendelkező járművek felelősségét a fellelhető termékfelelősökre kívánja hárítani. Több kifogást tettünk, mert az előterjesztésekből nem derül ki, mi alapján határozták meg a majdani termékdíj összegét 30 ezer forintban, emellett nem elfogadható, hogy a befolyó összeget nem ugyanerre a területre forgatnák vissza. A legnagyobb hiányosság, hogy a termékdíj kiterjesztése nincs összekapcsolva a roncsautók hasznosítására vonatkozó készülő rendelettel: a termékfelelős oldal hiába próbál a szigorodó elvárásoknak is megfelelő bontókkal szerződni, ha továbbra is lesznek olyan piaci szereplők, amelyek előnye az előírások be nem tartásából származik, márpedig a következetes ellenőrzés és engedélyeztetés nélkül a roncsautó ezeknél a vállalkozásoknál fog megjelenni, alacsonyabb vállalási áraik miatt.