Az adós munkáltató rendes felmondása esetén nem vehető hitelezői nyilvántartásba a munkavállaló végkielégítés iránti igénye, ha cégnél kevesebb mint három éve állt munkaviszonyban - szögezte le a Legfelsőbb Bíróság (LB) a következő jogvitában.

Az ügy érintettje - miután felmondtak neki - háromhavi átlagkeresetének megfelelő végkielégítést követelt munkáltatójától. Mivel a cég a felszámolás sorsára jutott, a munkaügyi igazságszolgáltató fórum áttette keresetét a felszámolási eljárást lefolytató bírósághoz. Az illetékes felszámoló elutasította igényét, nem vette fel a hitelezői nyilvántartásba.

A felszámolói döntést felülbíráló bíróság ugyancsak alaptalannak tartotta kérelmét. Kifejtette: a munkáltató rendes felmondása esetén a munkavállalónak legalább három éven át tartó munkaviszonya alapján jár egyhavi végkielégítés. A végkielégítés törvényi mértéke háromhavi átlagkereset összegével emelkedik, ha a dolgozó munkaviszonya az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg. Mint kiderült, a kérelmezőnek nem volt meg a cégnél a hároméves munkaviszonya, amikor a felmondását kézhez kapta, így sem az egyhavi, sem a védett korúakat megillető emelt öszszegű végkielégítésre sem tarthatott igényt.

A dolgozó fellebbezett. Nem vitatta, hogy nincs meg a szükséges munkaviszonya, és azt sem, hogy az egyhavi végkielégítés nem jár neki. Ez azonban, vélekedett, nem zárja ki a védett koron belüli felmondás esetén járó legkevesebb háromhavi végkielégítés megadását. Tőle pedig néhány évvel nyugdíjazása előtt váltak meg.

Rosszul következtetett. Az ügyet másodfokon tárgyaló LB is elutasította kérelmét. Hangsúlyozta, hogy a végkielégítésre való jogosultságnál figyelembe kell venni a munkaviszony időtartamát, a törvény megkövetelte három évet, akkor is, ha az érintett védett korban van. A perbeli esetben hiányzott a minimális háromévi munkaviszony az adott cégnél. Az LB kitért arra is: a törvényben rögzített végkielégítési passzusok úgynevezett minimumszabályok. Ezektől a jogosultság és a mérték tekintetében is el lehet térni a munkavállaló javára a kollektív vagy a munkaszerződésben. Ilyen kedvezményre a munkavállaló nem hivatkozott.