- Országos fejlesztéspolitikai koncepció: tartalmazza a fejlesztéspolitika irányelveit, az ország fejlesztéspolitikai céljait 2020-ig, egységbe rendezi a szakmapolitikai célokat a hazai és uniós fejlesztési források öszszességének figyelembevételével; a tervdokumentumról 2005 őszén dönt az Országgyűlés

- Országos területfejlesztési koncepció: kijelöli az ország hosszú és középtávú területpolitikai célkitűzéseit és prioritásrendszerét, megteremtve a területi szempontok következetes érvényesítésének lehetőségét mind az ágazati szakpolitikák, mind az országos és területi/regionális programok kidolgozásában; az országos fejlesztéspolitikai koncepcióval egyidejűleg kerül az Országgyűlés elé

- II. Nemzeti fejlesztési terv: országstratégia (nemzeti stratégiai referenciakeret) a 2007 és 2013 között rendelkezésre álló uniós források felhasználására, amely kijelöli az operatív programokat és azok tartalmi elemeit, illetve tartalmazza a források fő elosztási irányait; a terv 2005 végére készül el

- Operatív programok: kijelölik a prioritásokat és azok tartalmát, a források belső elosztását; kidolgozásuk 2005 végén kezdődik

- Nemzeti vidékfejlesztési terv: agrár- és vidékfejlesztési stratégia az uniós és hazai források együttes figyelembevételével

- VII. k+f nemzeti keretprogram az EU-források felhasználására

- Fenntartható fejlődés stratégiája: a fejlesztések leghosszabb távú (2050) keretéül szolgáló koncepcionális dokumentum

- Nemzeti lisszaboni akcióterv: négy évre (2005-2008) szóló gazdaság- és foglalkoztatáspolitikai keretprogram, amely uniós iránymutatások alapján meghatározza a magyar kormány makrogazdasági, versenyképességi, foglalkoztatási stratégiáját

- Felhasználási terv: a transzeurópai közlekedési infrastruktúra összekapcsolásának finanszírozására elérhető uniós forrásokra