BUX 43,261.56
-0.45%
BUMIX 3,952.8
-0.10%
CETOP20 2,013.3
0.00%
OTP 10,390
-0.72%
KPACK 3,100
0.00%
0.00%
+4.87%
+0.28%
-1.49%
ZWACK 17,050
0.00%
0.00%
ANY 1,600
0.00%
RABA 1,160
-0.85%
+4.04%
+0.12%
0.00%
0.00%
+0.63%
0.00%
+0.12%
0.00%
-1.44%
OTT1 149.2
0.00%
0.00%
MOL 2,856
+0.49%
+1.79%
ALTEO 2,360
0.00%
0.00%
+0.20%
EHEP 1,640
-7.34%
-1.27%
-0.51%
MKB 1,972
0.00%
0.00%
-2.25%
0.00%
0.00%
SunDell 41,600
0.00%
0.00%
0.00%
+0.71%
0.00%
-1.23%
NUTEX 12.75
+2.00%
GOPD 12,700
0.00%
OXOTH 3,740
+7.78%
-4.35%
NAP 1,190
-1.65%
0.00%
0.00%
Forrás
RND Solutions
Cégvilág

Lehúzza a rolót a Vértesi Erőmű

A Vértesi Erőmű Zrt. meghatározó tulajdonosaként az MVM Zrt. Igazgatósága május 17-i ülésén döntést hozott a Vértesi Erőmű Zrt. május 18-ra összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előterjesztések tárgyában.

A döntés értelmében a VÉ Zrt. megkezdi a felkészülést a társaság végelszámolásának megindítására. Az MVM Zrt. Igazgatósága ennek érdekében kezdeményezi a VÉ Zrt. újabb rendkívüli közgyűlésének júniusra történő összehívását, melynek napirendjén szerepel a társaság végelszámolásának megindítása a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény alapján.

Az MVM Zrt. Igazgatóságának döntése értelmében a folyamat megindítását meg kell előznie az MNV Zrt. illetve a kormányzat érintett szerveinek tájékoztatása, valamint a Cégtörvény, és a Munka Törvénykönyvében foglaltaknak megfelelően az érdekképviseleti szervezetek tájékoztatásának.

Az Igazgatósági döntés szerves része, hogy fenti előfeltételek teljesülését követően a felelős tulajdonosi szerepvállalás jegyében, egy kidolgozandó átfogó program keretében rendelkezik a meginduló eljárás legfontosabb elemeiről. Ezek a következők: A szénfillér rendszerének határnapjáig – 2010. december 31-ig – fennmarad a társaság bányászati tevékenysége, az erőmű azonban tovább üzemelhet, legkésőbb az eljárás törvényben meghatározott három éves időtartamáig.

A döntés eredményeként tehát az erőmű a felhalmozott szénkészletekre alapozva, illetve biomassza tüzelés révén még biztosítja Oroszlány és Bokod távhőellátását, ezen időszak alatt az érintett önkormányzatok felkészülhetnek a hőellátás új, korszerű eszközökkel történő kiváltására. A tervezett program külön kitér arra, hogy a bányászati tevékenység megszűnésével párhuzamosan kiemelt figyelmet kell fordítani a bányászati szakmakultúra értékeinek megőrzésére. A csomag szerves része egy átfogó térségi fejlesztési-foglalkoztatási alap létrehozására vonatkozó javaslat. Az alap koncepciójának kidolgozásában és működtetésében fontos szerepet kapnak az érintett reprezentatív érdekképviseleti szervezetek. Az alap többek között az átképzéshez, munkahelyteremtő beruházásokhoz szükséges pályázatokhoz, munkahelyváltáshoz biztosít forrásokat.

A döntés során a testület átfogóan,  mellette és ellene szóló érvel mentén figyelembe vette a VÉ Zrt. hazai energetikában, a helyi távhőellátásban betöltött feladatát és mérlegelte a társaság regionális foglalkoztatáspolitikai szerepét, továbbá támaszkodott az elmúlt időszakban elvégzett független szakértői elemzésekre. Az Igazgatóság ugyanakkor a felelős tulajdonosi magatartással kapcsolatos törvények korlátozó előírások figyelembevétele mellett kényszerült döntése kialakítására. Az MVM Igazgatóságának álláspontja szerint a VÉ Zrt. május 18-i közgyűlési döntése a szükséges időpontban születik meg, tekintettel a társaság működését és gazdálkodását jelenleg feszítő terhekre és kockázatokra.

A testület hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a döntés összhangban van a vonatkozó kormányhatározatokban és MVM Közgyűlési határozatokban foglaltakkal is. A végelszámolás megindítása a Vértesi Erőmű Zrt. jelen helyzetében az egyetlen olyan jogi eszköz, mely a jelenleg ismert pénzügyi fenyegetettség mellett lehetőséget biztosít a folyamatok kézben tartására, ezen belül is kiemelten a munkavállalók szempontjainak megjelenítésére, az érdekek egyeztetésére.

Egy esetleges későbbi, a külső feltételekben beálló változás miatt kialakuló csődeljárás vagy felszámolás ugyanis mindezek lehetőségét lényegében kizárná. Ennek viszont a társaság pénzügyi helyzete, és elégtelen jövedelemtermelőképessége miatt ma valós a kockázata. Mindeközben az MVM Igazgatóságát a Közgyűlés ez év februárban hozott határozata a VÉ Zrt. fizetésképtelensége esetére a csődeljárás elindítására kötelezi.

Az MVM Igazgatóságának ülésén részt vettek a villamosenergia- és bányaipari reprezentatív szakszervezetek vezetői is, akik tájékoztatást kaptak a napirendre vétel okairól, a kialakult helyzet kapcsán a jogszabályokból következő kötelező lépésekről. A szakszervezeti vezetők kifejtették álláspontjukat és véleményüket a tervezett lépésekkel kapcsolatban, a tervezett intézkedés újragondolását kérték, s habár az MVM Zrt. Igazgatóságának gazdasági helyzetértékelését és számszerűségét nem tudták cáfolni, a továbbműködés szükségszerűsége mellett érveltek, egyben kihangsúlyozták a Vértesi Erőmű Zrt. és az orsozlányi térség szempontjából kiemelten kezelendő szociálpolitikai és foglalkoztatáspolitikai megfontolásokat.

Annak érdekében, hogy a folyamatokban a döntéshozatal során a munkavállalói oldal szempontjai minél inkább megjelenhessenek, az MVM felajánlotta a szakszervezeti oldalnak, hogy a VÉ Zrt. Igazgatóságába tagot delegáljanak, de a lehetőséggel a szakszervezeti oldal sajnálatos módon nem kívánt élni.

Az alábbi anyagban további információként az előterjesztés szakmai hátterének legfontosabb elemeit ismertetjük.

Az MVM vezető testületei az elmúlt években számos alkalommal foglalkoztak a Vértesi Erőmű Zrt. egyre romló gazdálkodási helyzetével. Az MVM Igazgatósága már két alkalommal foglalt állást a gazdasági racionalitás szempontjaira figyelemmel a társaság működésének megszüntetése mellett, de az MVM tulajdonosa a továbbműködtetésről határozott a Kormány döntését kérve a VÉ Zrt. további jövőjéről. Mint ismeretes, 2009. június 23-án a Magyar Köztársaság Kormánya határozatban az MVM feladatául szabta a VÉ Zrt. jövőjével kapcsolatos teendőket. A Kormányhatározat a tulajdonos MVM Zrt. további erőfeszítéseit kérte annak érdekében, hogy meghatározott ideig biztosítsa a továbbműködést. Ennek az MVM Zrt. eleget tett.

Értesüljön a gazdasági hírekről első kézből! Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Kapcsolódó cikkek