A kormány 27 településen saját hatáskör alá vonta az ivóvízminőség-javító programokat, további 33-nál pedig megvizsgálta a felgyorsítás lehetőségét. A saját hatáskör alá volt beruházásoknak ez év végéig be kell fejeződniük, a felgyorsítottak megvalósítási ideje pedig 2014-2015-re esik.

Az országban összesen 232 ilyen projekt indult, illetve áll indulás előtt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől (NFÜ) kapott tájékoztatás szerint. Ezen belül 82 tartalmaz a médiában is nagy figyelmet kapó, arzénmentesítési feladatokat. Minden érintett beruházáshoz rendelkezésre áll a szükséges forrás, részben a 2011-2013-as időszakra vonatkozó, 131,7 milliárd forint uniós támogatásból, és az ezt kipótló, hazai EU Önerő Alapban lévő pénzből.
Bár uniós kötelezettségünknek megfelelően az ország 365 településén élő 1,1 millió lakos számára kell az EU által megengedett szintre csökkenteni az ivóvíz arzén-, bór- és fluorid tartalmát, az NFÜ ezek mellett további olyan települések pályázatát is kezeli, amelyek más mérgező anyagok, főként mélységi vizekben lévő ammónium ionok kezelését célozzák. Megvan ezeknek a beruházásoknak a forrása is.

A 2001-ben indult ivóvízminőség-javító program az évek során több teljesítési határidőből is kicsúszott, emiatt több, újabb határidőt is kapott. A szintén lekésett, tavaly december 25. határidő után azonban már nem lehetett újabbat kérni, ez indokolta a program felgyorsítását, és azt, hogy a projektek befejezéséig egy erre kijelölt konzorcium gondoskodik az érintett lakosság egészséges vízzel való ellátásáról.

Mint az NFÜ-től megtudtuk, mostanáig 6 ivóvízminőség-javító projektet fejeztek be, ennek köszönhetően körülbelül egymilliárd forintból 7 település 15 ezer lakosa jutott uniós minőségi normáknak is megfelelő ivóvízhez. 74 beruházás jelenleg is folyik közel 80 milliárd forint értékben – többségük közbeszerzési szakaszban van –, mindez 455 település 1,6 millió lakosát érinti. Értékelés alatt 19, előkészítés alatt további 23, automatikus előkészítési szakaszban pedig újabb 110 pályázat van. A rendelkezésre álló források 2015. júniusáig adnak lehetőséget a projektek befejezésre és az azokkal kapcsolatos elszámolásokra.