Nem hitelezzük az áfát

Adózás | Gazdaság

Immáron egyetlen bevallásban lehet bevallani és azonnal vissza is igényelni a korábban importáfának nevezett adót – ez a legfontosabb változás az áfaszabályokban. Változik az áfa elszámolásának időpontja is.

A közösség más tagállamából történt beszerzések után az adófizetési kötelezettség a teljesítésről szóló bizonylat kiállításakor, de legkésőbb a teljesítés napját magában foglaló hónapot követő hónap 15. napján keletkezik. Ha például az adóalany szeptember 6-i teljesítési időponttal teljesít közösségen belüli beszerzést, legkésőbb október 15-én közösségen belüli beszerzés címén adókötelezettsége keletkezik, amelyet havi bevallónak az októberi hónapról november 20-ig benyújtandó, negyedéves bevallónak a negyedik negyedévre vonatkozó január 20-ig benyújtandó áfabevallásban kell szerepeltetnie. Ha azonban az értékesítésről a számlát még szeptember hónapban kibocsátották, akkor a szeptember hónapra vonatkozó, október 20-ig benyújtandó, illetve negyedéves bevallónak a harmadik negyedévre vonatkozó október 20-ig benyújtandó áfabevallásában kell szerepeltetnie.

Amennyiben adóköteles tevékenységhez használja az adóalany a terméket és a levonás egyéb feltételei is teljesülnek, ugyanebben az adóelszámolási időszakban levonható adóként is szerepeltethető ezen adóösszeg.

A külföldi fizetőeszközben meghatározott ellenértéket az adófizetési kötelezettség időpontjában érvényes MNB-árfolyamon kell forintra átszámítani, ami a teljesítés napját követő hónap 15-ei MNB-árfolyam alkalmazását jelenti, kivéve, ha a számlát ezt megelőzően kibocsátották, ilyenkor ugyanis a számlakibocsátás időpontjában érvényes MNB-árfolyamot kell figyelembe venni.

Közösségen belülről történő termékbeszerzés címen azok a termékbeszerzések adókötelesek belföldön, amelyeknél a terméket más tagállamban közösségi adószámmal rendelkező adóalanytól szerzi be a belföldi, közösségi adószámmal rendelkező adóalany. Közösségen belüli beszerzésnek tekintendő, ha a terméket akár ő, vagy az eladó, vagy bármelyikük megbízásával egy harmadik személy juttatja, fuvarozza belföldre egy másik tagállamból.

Ebben az esetben a vásárlónak beszerzett termékre vonatkozó belföldi áfakulcs alapján kell az áfabevallásban a fizetendő adót elszámolni. Mivel közösségen belüli beszerzésnél nem történik vámkezelés, a helyes adómérték meghatározásához esetlegesen szükséges vámtarifába történő sorolást is az adózónak magának kell elvégezni. Tájékoztatás természetesen továbbra is kérhető a VPOP Vegyvizsgáló Intézetétől.

Amennyiben az értékesítő a saját tagállamában alanyi mentességet választott, a vevőnek nem keletkezik adókötelezettsége közösségen belüli beszerzés címén. Vannak olyan ügyletek is, amelyek közösségen belüli beszerzés címén elszámolandóak ugyan, de mentes adómértékkel adóznak. Ide sorolandóak a szolgáltatások, főleg a postai szolgáltatások, értékpapírügyletek, távközlési szolgáltatások. Ezért nem kell például közösségen belüli beszerzés címén áfát fizetni a közösség területéről behozott postabélyeg, részvény, kötvény, telefonkártya után, mivel e termékek szolgáltatás igénybevételére jogosítanak. Nem kell adót fizetni azon beszerzések után sem, melyek az EU-n kívüli országból importálva adómentes ügyletnek számítanának.

Adómentes közösségen be-lüli beszerzésnek számít pél-dául az úgynevezett tértiáru, vagyis a közösségen belüli adómentes értékesítést teljesítő adóalany részére változatlan

állapotban visszaküldött áru. Nem kell adózni akkor sem, ha a beszerzett terméket közvet-

lenül olyan adómentes tevékenységhez vagy külföldön teljesített szolgáltatáshoz hasz-nálják fel, amelynek belföldi beszerzése esetén a rá áthárított áfát le lehetne vonni. E szerint a közvetlenül más tagállamba irányuló (adómentes) közösségen belüli értékesítéshez kapcsolódó közösségen belüli beszerzés nem jár áfafizetéssel, mert mentes az adó alól. Mentes az előbbiek szerint minden olyan közösségen belüli beszerzés is, amelyet külföldön teljesített szolgáltatáshoz használnak fel.

Javult a fizetési morál Magyarországon

A fizetési morál javulását jelzi, hogy a kiállított számlák közel háromnegyedét időben rendezték.

Összeszámolják, mekkora az olajmonarchia vagyona

Évi 6,5-7 százalékos gazdasági növekedés szükséges a társadalmi robbanásveszély elhárításához.

Ritkaságok az adóhivatal árverésén: F1 versenyautókra lehet licitálni

A két Formula Renault 2000-es autó kikiáltási ára 25 millió forint egyenként, míg a Formula BMW esetében 10 millió forint.

Eddig húszezer család élt a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásával

A három vagy több gyermekes családoknak legalább hétüléses autó vásárlásakor a kormány a jármű árának felét, maximum 2,5 millió forintot támogatásként kifizet.
Világgazdaság Piactér