A Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 24., cégjegyzékszám: 08-09-003476), nyilvános pályázattal vegyes árverés útján értékesíti a Mosonmagyaróvár 1267/2 hrsz. alatti, természetben 9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 24. sz. alatt található 3951 m² területű ingatlanát („Ingatlan”). Minimálár: 500 000 000 Ft.

Fotó: SBGK Ügyvédi Iroda

A pályázó Minimálárat meghaladó írásbeli ajánlatot tehet az Ingatlan megvásárlására legkésőbb 2023. április 26. 12 óráig. A pályázat benyújtásának helye: SBGK Ügyvédi Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. A lebonyolító SBGK Ügyvédi Iroda az árverés kezdetén (2023. április 26-án 13 órakor) bontja fel a beérkezett írásbeli pályázati ajánlatokat és azokat szóban kihirdeti. A nyilvános licit (árverés) ezt követően 2023. április 26-án 13 órakor a beérkezett legmagasabb – Minimálárat meghaladó – ajánlatról indul, amelyen nemcsak az írásbeli pályázók vehetnek részt, hanem valamennyi, a Hirdetményben és az Részletes tájékoztatóban foglalt feltételeknek megfelelő ajánlattevők is. Az írásbeli pályázat és az árverésen való részvétel feltétele 25.000.000,- Ft összegű biztosíték – amely bánatpénznek minősül – legkésőbb 2023. április 20-ig történő letétbe helyezése az SBGK Ügyvédi Iroda MKB Bank Nyrt-nél vezetett 10300002-20333883-49020047 (IBAN HU45103000022033388349020047, SWIFT MKKB HU HB) számú ügyvédi letéti számlára. Közlemény „MTKI-Lucsony-biztosíték”. A biztosíték összege a vételárba beszámít.

Az árverésen a licitküszöb: 5.000.000,- Ft. A licit során a Minimálárat meghaladó az a vételi ajánlat érvényes, amelynek összege – legalább a licitküszöb összegével – meghaladja az előzőleg tett érvényes vételi ajánlat összegét.

Az árverésen, vagy árverési licit hiányában az írásbeli pályázati ajánlatétel útján elért legmagasabb, Minimálárat meghaladó vételárra ajánlatot tevő nyertes Vevő legkésőbb 2023. május 15-ig köteles szerződést kötni az MTKI Kft.-vel. A szerződésben az általa elért vételár összegét teljes egészében legkésőbb a birtokbavételkor ki kell fizetni. A birtokbavétel legkésőbbi időpontja: 2023. július 31.

A további adatokat tartalmazó hirdetmény és részletes tájékoztató elérhető a www.mtki.hu/arveresi-hirdetmeny/ oldalon.