BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében továbbra is hangsúlyos a gazdaságfejlesztés (X)

A vármegye gazdasági fejlődése szempontjából fontos, hogy a foglalkoztatási paktumok jól működjenek. A főbb mutatószámok önmagukért beszélnek, azonban a teljesítményben szerepet játszik a működési környezet, amelynek megteremtésében, alakításában –sok más tényező és intézmény, kormányzati szervezet, a magyar kormány hathatós közreműködése mellett – Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata is aktívan részt vett.

Magyarország Kormánya a jelenlegi fejlesztési időszakban is fő feladatként fogalmazta meg az emberi erőforrás fejlesztését, a foglalkoztatás ösztönzését és a társadalmi együttműködések támogatását. A feladatok teljesítését a kormány – többek között – a vármegyei önkormányzatokkal, illetve a foglalkoztatásfejlesztésben érintett helyi és vármegyei szereplők együttműködésével kívánja megvalósítani.

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata, konzorciumban a Vármegyei Kormányhivatallal és a BORA 94 Vármegyei Fejlesztési Ügynökséggel a TOP Pluszban a 2021-2027-es időszakban új foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési Paktumot valósít meg. A 6,539 milliárd forint európai uniós forrás elsősorban a munkaerőpiaci szolgáltatásokat és a foglalkoztatási célú bérjellegű kifizetéseket támogatja. Fő cél: a gazdaságélénkítés, a munkahelyteremtés és -bővítés, valamint a népességmegtartás helyi feltételeinek biztosítása.

PR cikk kép
 

A főkedvezményezett részéről Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke elmondta: „Az új Paktumot a korábbi foglalkoztatási paktumok tapasztalataira és eredményeire építve valósítjuk meg. Ott az eredményszámok szinte mindegyike jóval meghaladta a vállaltakat, például az álláshoz jutók száma 211 százalékkal, a munkaerőpiaci programban részt vevők száma 127 százalékkal.”
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban, az előző fejlesztési ciklusban a megítélt támogatási összeg 60 százalékát gazdaságfejlesztésre fordította Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye önkormányzata. Ebbe beletartozott a megyei, miskolci és 11 helyi Paktum 11,1 milliárd forint összköltségvetéssel, amely 8500 fő képzési, munkabér vagy munkába járási támogatásához, és több mint 6000 munkahely megtartásához járult hozzá.

„A paktumoknak, partnereinknek és sok más gazdasági szereplő összehangolt tevékenységének köszönhetően sereghajtóból Magyarország egyik gazdasági motorja lett Borsod-Abaúj Zemplén vármegye, amely az ország teljes ipari kibocsátásának több mint 8 százalékát adja. Ezt az együttműködést szükséges folytatni az új Paktumban is, hogy az eredmények pozitív hatást gyakoroljanak helyben, illetve tovább erősítsék az ország gazdasági teljesítőképességét is.” – tette hozzá a megyei közgyűlés elnöke.

Befektetésösztönzés

A foglalkoztatásban fontos szerepe van a nagyobb vállalatoknak, a befektetésösztönző tevékenységeknek és az összehangolt, vállalati igényekre reagáló képzési programoknak is – mindkét tevékenység feladata volt a már előbb említett Paktumnak is.

„A vármegyében ma már 10 feletti az 500 főt foglalkoztató nagyvállalatok száma. Azért, hogy ezek a vállalatok a vármegyét választották, vagy itt képzelik el jövőjüket, nagy jelentősége van a befektetésösztönzésnek, amelyben a Nemzeti Befektetési Ügynökség is tevékenyen részt vesz, ahogy a Paktumokban is voltak és a következő fejlesztési időszakban, az új Paktumban is lesznek ilyen feladatok” – utalt arra Bánné dr. Gál Boglárka, hogy összehangolt, egymásra építő és egymással együttműködő területekkel lehet sikereket elérni.

Egységes gazdaság, közös térségfejlesztés

A vármegye önkormányzatának az utóbbi időszakban megnőtt a gazdasági szerepe, elsősorban a Foglalkoztatási Paktumnak köszönhetően, ugyanakkor máshol is jelentős teljesítményt mutat fel az Önkormányzati Hivatal. Ilyen terület például a Interreges szlovák-magyar projektek, valamint a Kassa testvérmegyével való együttműködésük. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye tevékenyen részt vesz az Interreg Határon Átnyúló Együttműködési Program magyar és kétoldalú egyeztetéseiben, és van egy eredményesen működő projektszervezetük is.

„Legaktívabb nemzetközi és leginkább gazdasági jellegű kapcsolatunk Kassa megyével van. A két önkormányzat partnerségének már 2013 óta van egy nagyon fontos közös intézménye, a Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Együttműködési Csoportosulás, amely a határon átnyúló pályázatok koordinálásában, a helyi gazdaságfejlesztésben vállal fontos szerepet. A Kassa-Miskolc autópálya megépítésével már úgy tekinthetünk a térségre, mint egységes gazdasági övezetre.

Ebben a környezetben dolgozik a Via Carpatia, munkájuk egyik eredménye a Szép Cserehát-akcióterv megvalósítása, amelynek keretében több mint 4,4 millió euró értékű Interreges támogatás érkezett a térségbe, mintegy 15 partnert bevonva mind magyar, mind szlovák oldalról, a kis- és középvállalkozók, önkormányzatok, iskolák és nonprofit szervezetek közreműködésével” – hívta fel a figyelmet a vármegyei önkormányzat „határtalan” gazdaságfejlesztő tevékenységére a közgyűlés elnöke.

Megtervezték a jövőt

Az előző fejlesztési időszak eredményei jó alapot adnak a vármegye jövőjének, a 2021-27-es fejlesztési időszak TOP Plusz forrásfelhasználásának. „Önkormányzatunk olyan tervet készített, amelyben a fejlesztési elemek a térségben felmerülő települési, gazdasági, társadalmi, szociális, egészségügyi igényekre adnak adekvát válaszokat. Ehhez több mint 2000 projektötletet is rögzítettünk a vármegyében, amely megmutatta a valós igényeket, ezzel kijelölte a fejlesztések irányait.

Ez adta a TOP Plusz alapját, azonban ezzel a lépéssel újabb feladatunk is körvonalazódott: ha azt akarjuk, hogy kiemelkedően sikeresek legyenek településeink a TOP Plusz forráslehívásban, akkor segíteni kell őket. Ezért pályáztunk a Projektelőkészítő Alapra, amelyet elnyertünk. Ebben 25 darab komplex műszaki tervezési feladat elkészítését vállaltuk azért, hogy segítsük a helyi önkormányzatok TOP Plusz pályázatait. Ahhoz, hogy ezt a támogatást biztosítsuk, az országban egyedülálló módon létrehoztunk az Önkormányzati Hivatalban egy tervezőirodát, amely ma már piaci igények alapján is dolgozik” – mutatott rá az összefüggésekre és egy újabb fontos, önként vállalt önkormányzati feladatra Bánné dr. Gál Bolgárka.

Mindez azt is jelenti, hogy felkészülten várja a vármegye a TOP Plusz forrásokat, amely valamivel több mint 150 milliárd forint. Ez Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye után a harmadik legnagyobb forráskeret az országban. Ennek része a 6,539 milliárd forintból megvalósuló új foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum.

„A fejlesztési források felhasználását alapos tervezés és az előző évek eredményei alapozták meg. Eredményeink, ahogy szándékaink is, közösek az itt lévő cégekkel, vállalatokkal, az itt élőkkel: a gazdasági fejlődés előmozdítása, a foglalkoztatási mutatók további javítása, a települési szolgáltatások minőségének emelése, ezzel a települések népességmegtartó képességének növelése, összességében pedig az elvándorlás csökkentése” – fogalmazta meg a közgyűlés elnöke Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye jövőképét és feladatait.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.