Végigvettük az utóbbi időszak beruházásait, eszközbeszerzéseit, és azt, ezen innovációk hogyan segítik a munkát, illetve a betegek gyors felépülését.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye valamennyi kórháza – így a megyei központi kórház és az irányítása alá tartozó városi intézmények is – elnyerte az Energiatudatos Kórház címet. Az elismerést az Országházban vehették át az egészségügyi intézmények vezetői a Virtuális Erőmű Program XIII. Díjátadó Gáláján. A rangos eseményt a Parlament Felsőházi termében rendezték meg, ahol a vármegye minden kórháza, tehát a miskolci mellett az edelényi, a kazincbarcikai, az ózdi és a sátoraljaújhelyi is díjat vehetett át.

PR cikk kép
Fotó: BAZ Vármegyei Kórház

A program célja: igazolt energia-megtakarításokkal létrehozni egy virtuális erőművet Magyarországon, és annyi megtakarítást elérni, amely kiváltja egy valódi erőmű létesítését. 

Dr. Révész János, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója az elnyert védjegy kapcsán úgy fogalmazott: az intézmény számára ez egy kitekintés.

„Eddig két dologra fókuszáltunk: az egyik a fejlesztések és a gazdálkodás, a másik a betegellátás; ugyanakkor nagyon fontos, hogy munkánkat környezettudatosan, illetve az energiahatékonyság mentén végezzük” – fűzte hozzá. 
Az egészségügyi intézmény valamennyi beruházását már modern, korszerű, az energiatudatosság- és megtakarítás jegyében valósította/valósítja meg.

A főigazgató példaként említette a Gasztroenterológia, illetve a Logisztikai Centrum épületét, de a Semmelweis Tagkórházban átadott Gyermek- és Ifjúság Pszichiátriai, valamint Felnőtt Pszichiátriai Komplexum fejlesztését is. A most megújuló Gyermekegészségügyi Központ szintén a környezettudatosság elvén készülhet el, de ezen kritériumok mentén építik majd a tervezett – egészségtörténeti beruházásként emlegetett –, miskolci Kardiovaszkuláris Centrumot – mondta a főigazgató.

Breitenbach Sándor, a központi kórház műszaki igazgatója kitért arra is, hogy – állami támogatásoknak köszönhetően - jelentős nagyságrendű energiahatékonysági beruházásokat hajtottak végre az elmúlt időszakban. A kórházi telephelyeken mintegy 6000 darab napelemet telepítettek másfél megawatt összteljesítménnyel, a beruházás az intézmény energiafelhasználásának 8-9 százalékát fedezi, összegszerűsítve az éves megtakarítás eléri a százmilliós nagyságrendet. 

Az energiatudatosság és a környezetbarát szemlélet jellemzi a Komprehenzív Kardiovaszkuláris Centrum fejlesztése elnevezésű projektet, amely a megyei központi kórház Szentpéteri kapui telephelyén valósulhat meg a következő években.

PR cikk kép
Fotó: BAZ Vármegyei Kórház

A tervezett Kardiovaszkuláris Centrum fejlesztésének gondolata intézményünk menedzsmentjében már több éve megfogalmazódott: a szakmai programot kórházunk egészségügyi és műszaki szakemberei állították össze. Ezek alapján készült el az a terv, amely a szakmai program mellett a területi elhelyezést és az épület felépítését jelenítette meg.

„Egészségtörténeti beruházásként” említette a tervezett miskolci Kardiovaszkuláris Centrum építését, kivitelezését Dr. Nagy Gergely György, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Kardiovaszkuláris Centrumának centrumvezető főorvosa, amikor bemutatták a kiviteli – hivatalos – terveket.

A fejlesztés ugyanis újabb állomásához érkezett: a beruházás jelentős, pozitív változást eredményezhet az intézmény, sőt Miskolc városa, valamint a térség életében, illetve a betegellátásban is.

Az intézmény 2023. év végére szeretne eredményt hirdeti a kivitelező kiválasztása tekintetében; és a 2024-2026. években a beruházás el is készülhet: azaz a Kardiovaszkuláris Centrum üzembe helyezését követően birtokba vehetik a szakemberek, illetve a térség betegei. 

Szintén a környezettudatosság és a minőségi betegellátás jegyében alakították ki az egynapos sebészeti ellátás rendszerét, és ezen belül a Multidiszciplináris Sebészeti Centrumot. Ennek köszönhetően jelentős humánerőforrást takaríthat meg a kórház, valamint az egynapos ellátásban részesülő betegek ápolási igényei is átalakulnak. A fejlesztést az Országos Kórházi Főigazgatóság támogatásával valósította meg az intézmény.

PR cikk kép
Fotó: BAZ Vármegyei Kórház

A projekt során egyrészt nagyértékű eszközbeszerzés valósult meg mintegy bruttó 500 millió forintnyi összegben, valamint bruttó 62 millió forint értékben építési beruházás részeként új, egynapos urológiai és szülészeti műtőblokkot alakítottak ki a Központi Telephely Sebészeti Épület tömb II. emelet Központi Műtő egységében.

Az eszközbeszerzés során 8 szakmai területen az ellátáshoz szükséges fontos eszközöket biztosították, mind a Központi Telephelyen, mind a már említett – Semmelweis Tagkórházban működő – Multidiszciplináris Sebészeti Centrumban.

A kivitelezési munkák eredményeként új egynapos sebészeti műtőblokk jött létre, a Sebészeti Épület tömb II. emelet Központi Műtő egységében lévő műtők felújításával. A beruházás részeként két műtőterem, egy bemosakodó, automata működésű szekcionált ajtók beépítésével és közlekedő folyosóval segíti a minőségi betegellátást. Az új műtőkben fal-, és padlóburkolat csere, új álmennyezet-szerkezet kialakítása, orvosi gázrendszer kialakítása, új villamoshálózat és szellőzőrendszer kiépítése történt meg, amellyel a modern kor elvárásainak megfelelő betegellátó műtéti egység jött létre. 

Megújul a Gyermekegészségügyi Központ is

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Velkey László Gyermekegészségügyi Központjában (GYEK) tavaly indult el egy nagy volumenű korszerűsítés mintegy 3 milliárd forint értékben.

A kivitelezési munkálatok 2021. októberében kezdődtek, a teljes befejezés-, üzembe helyezés 2023. nyár elejére várható. A fejlesztéssel érintett szakmai feladatok, épületrészek – egyebek mellett –: a gyermeksebészeti járóbeteg és sürgősségi ellátás, az égési osztály, a gyermeksebészeti műtők, illetve egy összekötő híd a GYEK és a központi betegellátó épület között. A rekonstrukciós munkálatok első ütemét 2022 októberében vették birtokba a páciensek. A második ütem munkálatai 2023 februárjáig tartottak, s ezzel együtt a GYEK sürgősségi és baleset ellátási betegfogadására kialakított mintegy 1200 négyzetméter teljes egészében elkészült.

Csaknem egy éve zajlanak a munkálatok. A menedzsment számára kiemelt terület a gyermekgyógyászati ellátás, az utóbbi években számos beruházást végeztek a GYEK területén, de a legnagyobb ívű a jelenlegi – mondta Dr. Révész János főigazgató.

PR cikk kép
Fotó: BAZ Vármegyei Kórház

Jó ütemben, dinamikusan haladnak a munkálatok, most nagyjából 70 százalékos készültségben vannak – emelte ki a főigazgató. 
A következő lépésben a műtőket is korszerűsítik, ezzel zárul majd a teljes beruházás – ismertette Breitenbach Sándor műszaki igazgató.

A gyermeksürgősségi, baleseti, járóbeteg ellátási területen 800 négyzetméteren, két ütemben valósult meg a beruházás. Új épülettel is bővítették a meglévőt, mintegy 400 négyzetméterrel. Mindez fejlett, az okos technológiai elvárásoknak megfelelő kialakításokkal. Szakrendelőket, fektetőket, elkülönítőket és kiszolgáló helyiségeket alakítottak ki. Bővültek a váróterek, amelyeket elkülönítettek más ellátási területektől. 

Jelentős az előrelépés az orvosi gép-műszer beszerzés területén is

A megyei központi kórház idén központi kormányzati és európai uniós forrásból egészségügyi fejlesztéseket valósíthat meg, amelynek bruttó összértéke megközelítőleg 1,5 milliárd forint. A fejlesztés kiemelt területei, amelyek eredményeként új eszközöket szerezhet be az intézmény: az onkológiai, a kardiológiai, a tüdőgyógyászat, a képalkotó diagnosztika, illetve a sugárterápia. 

Sterilizáló Központ épül

Az intézményben már lezajlott és tervezett fejlesztések indokolják egy új, a központi kórház tagkórházakkal bővített teljes működési területre kiterjedő sterilizáló központ kialakítását, amely kiváltja majd a jelenlegi intézeti széttagolt két tagkórházi sterilizáló egységek működését.

A jelenlegi központi kórházban lévő sterilizáló egység 1976-ban a Gyermekegészségügyi Központ földszintjére költözött át. Jelenleg is itt működik. Életkorából adódóan fizikálisan elhasználódott, felújítása halaszthatatlan. Megújítása mintegy 400 négyzetméter alapterületen történik: átépítik és fejlesztik a funkcionális helyiségkapcsolatokat, a kiszolgáló helyiségeket, javítják és korszerűsítik a higiénés feltételeket, és teljes egészében felújítják a gépészeti kiszolgáló rendszereket.

A Sterilizáló Központ feladata – egyebek mellett – a kórház valamennyi betegellátó osztályának és a szolgáltatást igénylő külső intézményeknek steril anyaggal történő ellátása (textília, műszerek és eszközök).

A felújítás-, átalakítás teljes építészeti megújulást eredményez, amelyet a vonatkozó egészségügyi ellátás feltételei szerint alakít ki az intézmény saját megtakarításából finanszírozva megközelítőleg 250 millió forintos költséggel.

A fejlesztés várható eredménye, hogy javul a humánerőforrás kihasználtság, csökkennek a karbantartási költségek és javul a betegbiztonság. A betegbiztonságot és a minőségi betegellátást segíti a vesekőkezelés, azaz a modern kőzúzó berendezés a Semmelweis Tagkórházban.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház ugyanis az urológiai betegellátás területén jelentős fejlesztést hajtott végre. A vesekőkezelés elvégzéséhez modern kőzúzó berendezéssel gazdagodott az intézmény: a kor követelményeinek és fejlettségi szintjének megfelelő eszközt, illetve kapcsolódó kiegészítő gépműszereket vásárolt.

PR cikk kép
Fotó: BAZ Vármegyei Kórház

A beruházást idén, március utolsó napján adták át a sajtó jelenlétében; áprilistól pedig már a betegek gyógyítása is megkezdődhetett az új berendezéssel.

Az eszközre nagy szükség volt, ugyanis - az adatok szerint - a lakosság három-négy százalékát érintheti ez a probléma és köztük sok a kifejezetten fiatal, 20-40 év közötti felnőtt – mondta Dr. Máté Zsolt, az urológiai osztály osztályvezető főorvosa. Hozzátette: az egészségügyi intézmény most üzembeállított gépe a jelenleg elérhető legkorszerűbbek közé tartozik a világon.

A berendezés lényege, hogy bizonyos típusú-, nagyságú- és összetételű köveket a vesében, a húgyvezetékben, a hólyagban, a húgyhólyagban műtéti eljárás nélkül tudnak apróra összezúzni, ezáltal lehetővé tenni azt, hogy spontán módon, vizelettel együtt ezek kiürüljenek. A műszert és a hozzá tartozó kiegészítő gépeket, valamint a kezelő kialakítását a kórház saját forrásból, több, mint 200 millió forintból valósította meg a Multidiszciplináris Sebészeti Centrumban.

Dr. Révész János főigazgató szerint ezzel egy komoly mérföldkőhöz érkeztek, az elmúlt években ugyanis számos olyan tevékenységet visszaszerveztek a kórház irányítása alá, amelyeket korábban külső szolgáltatók végeztek. Az egyik ilyen volt a vesekő kezelése. A kórház közintézmény, amely felelősséggel tartozik a betegellátásban; és ez a felelősség arra is kiterjed, hogy képesek legyünk a feladatainkat ellátni, illetve függőségi viszonyainkat lehetőség szerint szüntessük meg. 2018 októberétől a mai napig megközelítően négy és fél év telt el.

PR cikk kép
Fotó: BAZ Vármegyei Kórház

Ezalatt folyamatosan arra törekedtünk, hogy a kórház stabil lábakon álljon, illetve azokat a feladatokat, amelyeket az állam ránk ró, önállóan és saját forrásból el tudjuk majd látni. Ennek egyik fontos tényezője volt, hogy mindazokat a tevékenységeket, amelyeket korábban a kórház külső szolgáltatóval látott el, visszaszervezzük – jelentette ki.

Más tevékenységek is „visszakerültek” az intézményhez: a belső betegszállítás, az étkeztetés, az orvosi gépek karbantartása, sőt a betegellátás területén például a radiológiai és a sugárterápiás ellátás is újból a kórház üzemeltetésében működik.

A „jelen” beruházásai mellett már megjelenik a jövő is

A robotsebészet bevezetése Magyarországon, azaz a mesterséges intelligencia a gyógyításban Miskolcra is „megérkezett”.

A projekt, amelynek részeként budapesti és vidéki kórház(ak)ban honosítják meg az új műtéti technológiát már high-tech technológián alapul, a da Vinci néven ismert gépen valamennyi érintett szakterület képviselője „gyakorolhatott” idén tavasszal.

Dr. Révész János főigazgató hangsúlyozta: megyei központként kórházunkban a közeljövőben is olyan magas színvonalú ellátást kívánunk biztosítani, amely Európában elvárható, és ma már ennek a részét képezi a robotsebészet. Az intézmény törekvése az, hogy a jövőben társadalmi összefogással, kormányzati és esetlegesen uniós támogatással a megyei központi kórházba is telepítsünk egy da Vinci eszközt – jegyezte meg az intézmény vezetője