Minden egyes, a mentelmi bizottság hatáskörébe tartozó vagyonnyilatkozati és összeférhetetlenségi eljárás lefolytatásához külön-külön vizsgálóbizottságot kell létrehozni -- nyilatkozta a Világgazdaságnak Isépy Tamás. A mentelmi bizottság fideszes elnöke azt "próbálja meg elérni", hogy a Torgyán József, illetve a Torgyán Józsefné ellen kezdeményezett ügyben ugyanaz a háromtagú testület járjon el. Ennek tagjait a mentelmi bizottságból ma választják ki sorsolás útján. A testületnek az SZDSZ kérésére azt kell kivizsgálnia, hogy az FKGP elnökének vagyonnyilatkozatában foglaltak megfelelnek-e a valóságnak.
Időközben az FKGP Mécs Imre és Kuncze Gábor SZDSZ-es politikussal szemben kezdeményezett összeférhetetlenségi eljárást. Isépy Tamás őket ugyancsak ma szólítja fel nyilatkozattételre, amire öt napjuk lesz. Amennyiben ők sem egészítik ki vagyonnyilatkozatukat, ellenük is megindul az eljárás, ügyenként a mentelmi bizottság 11 képviselője közül egy-egy újabb testület tagjainak a kisorsolásával.
Ahhoz, hogy kiderüljön, a testületek ténylegesen milyen jogosítványokkal végezhetik munkájukat -- elsősorban: betekinthetnek-e a vagyonnyilatkozatok zárt részébe --, Isépy Tamás szerint az ügyrendi bizottságtól kell házszabály-értelmezést kérni. Ez adott esetben azt jelentheti, hogy az ügy februárban, a parlamenti szünet után is folytatódhat.
Az Országgyűlés ma dönt a Torgyán József által a képviselők vagyongyarapodásának vizsgálatára kezdeményezett ad hoc bizottságról is. Ha a jelenlévők többsége igent mond a javaslatra, a testület máris létrejöhet. Az azonban kérdéses, hogy munkáját is megkezdheti-e, mivel az ellenzék várhatóan nem delegál tagokat a testületbe. A fideszes Répássy Róbert -- akit pártja az FKGP egyetértésével a vizsgálóbizottság élére javasol -- azt mondta: a testület "csonkán" is megkezdheti munkáját.
Az Országgyűlés ma határoz a képviselői összeférhetetlenségi törvény koalíciós korrekciójához benyújtott módosító indítványokról is. Mivel nemcsak a javaslat, hanem a módosítások elfogadása is kétharmados többséget igényel, az ellenzéki támogatás hiánya előrevetíti a törvénytervezet további sorsát is.