A jelenlegi 80 százalékos állami normatív támogatást minimum 90 százalékosra kellene emelni, az oktatási intézmények hatékony működése érdekében pedig lényeges volna az állam és önkormányzatok viszonyának rendezése, azaz: az állam tartós kötelezettségvállalása mellett fontos lenne az önkormányzatok autonómiájának és alkupozíciójának megerősödése -- állapította meg a konferencia. Zongor Gábor, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének főtitkára szerint az önkormányzatok elsődleges feladata mind az alap-, mind a középfokú oktatási intézmények fejlesztése, melyek költségvetésük átlag 30 százalékát költik oktatásfinanszírozásra, erőn felül próbálnak teljesíteni. Az is nagy nehézséget okoz, hogy az állami hozzájárulás nem tartalmazza az amortizációs költségeket, dologi kiadásokra pedig három éve egyáltalán nem kapnak támogatást -- noha ezek a kötelezettségek tetemesen és rendszeresen növekednek. Csabai Lászlóné, a Megyei Jogú Városok Szövetsége társelnöke, Nyíregyháza polgármestere azt vallja, hogy a magyar oktatás még nincs akkora bajban, hogy az állami támogatási rendszer átcsoportosításával és ésszerűsítésével ne lehetne megoldani a jelenlegi problémákat.
Szombathely városa a működési költségvetésének felét oktatásra költi, ez mintegy 600 millió forintot jelent évente. Rettegi Attila, a megyei jogú város oktatási bizottságának elnöke elmondta: az oktatási intézményekben is egyre jelentősebb szerep jut a menedzselésnek, vagyis az iskoláknak ügyeskedniük kell ahhoz, hogy az oktatás színvonalának emelkedése valóban együtt járjon a bevételek növekedésével. Kajtárné Botár Borbála, az MKSZSZ elnöke kiemelte: továbbra is akut probléma a szakképzés rendezetlensége, mivel a növekvő költségekből mind nagyobb teher hárul az önkormányzatokra. A kilencvenes években megszűntek azok a gazdálkodó szervezetek, ahol a tanulók gyakorlati ismereteket szerezhettek, most az önkormányzatokra hárul a korszerűsített tanműhelyek kialakítása és fenntartása. Kajtárné szerint előfordul, hogy szülői kezdeményezésre és közreműködéssel kifestik és renoválják az iskolákat, de nem várható el az állampolgároktól, hogy az állami kötelezettségek befizetésén túl saját költségből fedezzék az oktatási intézmények karbantartását.