Hivatalosan is átvette múlt héten az Európai Unió a NATO bosznia-hercegovinai békeműveletének vezetését, amelyben ezentúl a magyar katonák is a közösség lobogója alatt végzik feladataikat. Brüsszel eddigi legnagyobb katonai vállalkozásában, az Althea hadműveletben az európai erők (Eurofor) hétezer katonája vesz részt, akiknek feladata a békefenntartás mellett a háborús bűnösök felkutatására, valamint a szervezett bűnözés visszaszorítására és a boszniai haderőnek az ország majdani NATO-csatlakozásra való felkészítésére is kiterjed.

Magyarország a kezdetektől, a daytoni egyezmény 1995-ös életbelépésétől fogva aktív részvevője Bosznia-Hercegovinában az Ifor/Sfor/Eurofor stabilizációs, békefenntartó miszszióknak. A magyar műszaki kontingenst még 2002-ben hazarendelték, amelyet egy speciális feladatokra felkészített század váltotta fel. A magyar katonák a hadsereg egyik elit alakulatából, a szolnoki, különleges feladatokra - békefenntartó műveletekre, túszmentésre, terroristák elleni bevetésekre, mentőmissziókra - felállított ezredből érkeztek Boszniába. A magyarokat 2004 nyarán az olaszok parancsnoksága alatt álló, elsődlegesen tömegoszlatással, zavargások letörésével kapcsolatos feladatok végrehajtására létrehozott egységbe integrálták.

A magyar katonák feladata a vezetésváltást követően sem változik, ám nem kizárt, hogy a későbbikeben erősödhet a magyar szerepvállalás mértéke a balkáni államban. Magyarország ugyanis vállalta, hogy öszszesen mintegy ezer fővel vesz részt a különféle békeműveletekben szövetségeseivel együttműködve. Ez a szám az iraki szállítóalakulat hazatelepülését követően lényegesen a vállalási szint alá csökken, s ezt az sem kompenzálja, ha 2005 nyarától Magyarország bekapcsolódik a NATO által Irak térségébe tervezett kiképzőközpont működtetésébe. A rendkívül magas költségek miatt a Honvédelmi Minisztérium nem tervezi az Afganisztánban szolgáló magyar katonák számának növelését sem. Ezzel szemben a tárca tájékoztatása szerint elképzelhető, hogy a balkáni rendezésben a kormány a későbbiekben újabb vállalást fog tenni, igaz, egyelőre nem dolgoztak ki konkrét terveket erre vonatkozólag.