BUX 39,256.26
-1.14%
BUMIX 3,747.98
-0.85%
CETOP20 1,747.54
-2.59%
OTP 8,152
-4.48%
KPACK 3,100
0.00%
-0.92%
-14.15%
+1.18%
-0.20%
ZWACK 18,650
+0.81%
0.00%
ANY 1,575
+0.64%
RABA 1,100
-2.22%
-3.14%
-2.40%
-2.52%
-1.93%
OPUS 166.6
-1.42%
-5.83%
0.00%
0.00%
+2.63%
OTT1 149.2
0.00%
-1.35%
MOL 2,932
-0.61%
DELTA 38.95
-2.38%
ALTEO 2,370
-1.66%
0.00%
-1.52%
EHEP 1,000
-4.76%
-0.83%
-0.63%
MKB 1,972
0.00%
0.00%
-0.83%
0.00%
0.00%
SunDell 42,000
0.00%
-2.31%
+0.78%
-3.60%
0.00%
-3.93%
-2.82%
GOPD 12,900
0.00%
OXOTH 3,690
0.00%
+2.78%
NAP 1,238
-0.16%
0.00%
-3.10%
Forrás
RND Solutions
Közélet

Közjegyző előtt is el lehet majd válni

Közjegyző is felbonthatja majd a házasságot a leendő Polgári törvénykönyv tervezete szerint. Legalábbis ez szűrhető le az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium rendezte munkaértekezlet vitájából.

A javaslat értelmében a közjegyző akkor vehető igénybe, ha a házastársaknak nincs közös, tartásra szoruló gyermekük, a bontást közösen kérik és a lakáshasználatban is megegyeztek. Az új lehetőségnek voltak üdvözlői és ellenzői egyaránt.

Bauer Tamás közgazdász például azt hangsúlyozta, hogy a házasságok nem az égben köttetnek, a felek egy állami alkalmazottnak, az anyakönyvvezetőnek erősítik meg szándékukat. Felnőtt, nagykorú emberek döntéséről lévén szó, miért ne lehetne elkerülni a bontásnál a hosszadalmas bírósági utat?

Weiss Emília a családjog professzora azonban nem értett egyet vele. Meglátása szerint a közjegyzői bontás ellen szól, hogy az úgymond időhúzással a bíróság meg is menthet házasságokat. Az sem lényegtelen szempont, hogy a bírói eljárásban a gyengébb fél védelmet kap. Merthogy, hiába a közös megegyezés, azt megannyi fájdalmas, tisztességes vagy tisztességtelen alku előzi meg, amely valamelyik fél részéről nemegyszer csak látszat. A bíró pedig mindezt észlelheti az eljárásban.

A tanácskozáson - miként a leendő törvénykönyvben is - nyitott kérdés maradt az élettársi kapcsolat legalizálása. Emlékezetes: az új Ptk. tervezetében helyet kapott a különnemű és az egynemű élettársi viszony rendezése. Ennek előzményeként fogadta el a parlament a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló, kihirdetett, de az Alkotmánybíróság által megsemmisített, így január elsején hatályba nem lépett törvényt. A nagytekintélyű testület döntését többféleképpen értelmezik.

A szaktárca tanácskozásán még az is elhangzott, hogy a határozat alkotmányellenes, mivel különbséget tesz az egynemű és a különnemű párok lehetőségei között, az előbbieknél ugyanis alkotmányosnak, megengedhetőnek tartja az élettársi bejegyzést, az utóbbiaknál viszont csak a házasságot ismeri el úgymond törvényileg rendezett kapcsolatnak.

Mikor lehetne válni közjegyző elött

A házasság közjegyző általi megszüntetésének akkor van helye,

ha - azt a házastársak befolyásmentesen, közösen kérik,

- a házastársaknak nincs közös kiskorú és nincs tartásra jogosult gyermekük, és

- a házastársak az őket egymással szemben terhelő, jogszabályon alapuló tartás, a közös lakás használata, valamint

– az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése kivételével

– a házastársi közös vagyon megosztása kérdésében közjegyzői okiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglaltan megegyeztek.

ha - azt a házastársak befolyásmentesen, közösen kérik,

- a házastársaknak nincs közös kiskorú és nincs tartásra jogosult gyermekük, és

- a házastársak az őket egymással szemben terhelő, jogszabályon alapuló tartás, a közös lakás használata, valamint

– az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése kivételével

– a házastársi közös vagyon megosztása kérdésében közjegyzői okiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglaltan megegyeztek. -->

Értesüljön a gazdasági hírekről első kézből! Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Kapcsolódó cikkek