A munkaviszony létesítésére vonatkozó megbeszélés szintjét el nem érő állás iránti érdeklődés nem tekinthető a foglalkoztatással közvetlenül összefüggő jogviszonynak – mutatott rá a Pécsi Ítélőtábla a következő perben.
Az ügy felperese élelmiszer-eladói szakmunkásként dolgozott éveken át, majd regisztrált munkanélküli lett. Ez idő alatt elvégezte a kereskedelmi
vállalkozói tanfolyamot, majd a bizonyítvány birtokában állást keresett.

Egyebek közt érdeklődött egy üzletben, ahonnan a cég egy másik boltjába küldték, mondván, a munkavállalók felvétele is ott történik. A felperes itt egy munkatársnál érdeklődött a felvétel feltételeiről, utóbb visszament önéletrajzzal, bizonyítvánnyal, de hiába. Ezúttal az üzletvezetővel beszélhetett, aki arról tájékoztatta, hogy nincs felvétel, de arról egyébként sem ő, hanem a vállalat ügyvezetője dönt.

Nem sokkal később a felperes tudomására jutott, hogy a cég két munkavállalót is alkalmazott eladói munkakörben. Ezt sérelmezve a bírósághoz fordult. Azt állította, hogy roma származása miatt nem alkalmazták őt. Megsértették tehát az egyenlő bánásmód követelményét, ezért nem vagyoni kártérítésre tart igényt. A kártérítés összegét kétmillió forintban jelölte meg.

Az alperes a kereset elutasítását kérte. Előadta: amikor a felperes érdeklődött, valóban nem volt felvétel, egyébként nem alkalmazott vele szemben hátrányos megkülönböztetést, személyiségi jogait tiszteletben tartotta. A jogvitában kiderült: az említett két dolgozót még a felperes érdeklődése előtt vették fel, illetve előtte állapodtak meg velük, és az egyik korábban már dolgozott a cégnél.

A bíróság elutasította a keresetet. Indoklása szerint a felperes a perben nem bizonyította, hogy az alperes az általa kiválasztott eladói állást meghirdette, és – hátrányos megkülönböztetést alkalmazva – mást választott ki.
A Pécsi Ítélőtábla a fellebbezés kapcsán hangsúlyozta: a felperes nem tudta bizonyítani, hogy álláshirdetésre jelentkezett, ehhez ugyanis nem elegendő, hogy a cég korábban két dolgozót felvett. A tények azt is igazolták, hogy a felperes csak érdeklődött, a megbeszélést nem lehetett munkaszerződés megkötését megelőző tárgyalásnak tekinteni. Arra utaló adat sem merült fel, hogy a felperest roma származása miatt nem veték fel. Minderre tekintettel a Pécsi Ítélőtábla helybenhagyta az elsőfokú ítéletet.