A NABI közzétette a KPMG által auditált 2000. évi pénzügyi jelentését. Ebben már a módosított árbevételi és könyvelési elveknek megfelelő számok szerepelnek. Ezentúl tehát a társaság a tényleges kiszállítás megtörténte után könyveli el a bevételt, szemben a korábbi gyakorlattal, amikor az összeg a szállíthatóságra kiadott tanúsítvánnyal egy időben került be a könyvekbe.
Az új és a régi jelentés közötti legnagyobb különbséget az az ominózus 79 darab busz adja, amelynek értékesítése átcsúszott az idén januárra. Ezenkívül még egy sorban volt olyan nagyobb eltérés a két jelentés között, amely nem az eltérő buszdarabszám következménye.
A közvetett költségek a KMPG által auditált eredménykimutatásban 426 ezer dollárral meghaladják a korábban kalkulált összeget. Ez gyakorlatilag céltartalékot jelent, amit a lassan mozgó készletek után kell megképeznie a társaságnak -- ez a KPMG kifejezett kérése volt. A céltartalékot természetesen fel lehet szabadítani, amint a szóban forgó készletek gyártásba kerülnek.
Mint ismert, a KPMG azt követően kezdte meg a tavalyi beszámoló auditálását, hogy a NABI és korábbi könyvvizsgálója, a Deloitte & Touche között éles vita alakult ki. A Deloitte & Touche ugyanis ellenvéleménnyel látta el a NABI által készített éves jelentést, mivel szerintük az nem adott valós és megbízható képet a társaság helyzetéről.
A NABI szeptember 17-ére közgyűlést hívott össze. A részvényesek ott hagyhatják majd jóvá a tavalyi évről szóló most megjelentetett beszámolót.