A Budai Központi Kerületi Bíróság (BKKB) elnapolta a Postabank Rt. által a Dióslaki Gábor ellen rágalmazás miatt indított magánvádas büntetőper tárgyalását. Az indoklás szerint a büntetőtanácsnak meg kell ismernie a Legfelsőbb Bíróság (LB) 2002. január 15-én - polgári ügyben - hozott közbenső ítéletének írásbeli változatát. Az LB abban a perben hozott ítéletet, mely a bank és egy olyan magánszemély között folyik, akinek az úgynevezett "ötforintos" részvényekre adott pályázatát a Postabank érvénytelennek nyilvánította. Dióslaki a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetségének (TEBÉSZ) elnöke, és egy 2000 júniusában azt állította, hogy a Postabank vezetése jogsértő magatartásával bizonyos érdekcsoportoknak különleges előnyöket biztosítva, szándékosan okoz károkat a bank kisrészvényeseinek. A bank szerint a kijelentések minden alapot nélkülöznek, a bank vezetőségét kedvezőtlen színben tüntetik fel és alkalmat adnak arra, hogy kedvezőtlen értékítélet alakuljon ki róluk. A magánvádló pénzbírság kiszabására tett indítványt. Az új tárgyalási határnap 2002. május 29-e. (VG)