A Pénzügyminisztérium csütörtökre halasztotta az ingyenes gyermekbiztosításra szóló pályázat tárgyalását. A két biztosítói csoportosulás ajánlatát érvényesnek ítélte a pénzügyi tárca, ám az ajánlattevőtől további kiegészítéseket kértek be - mondták érdeklődésünkre a két biztosítói csoportosulásnál.

A pontosítás a kárrendezési helyekre terjedt ki, nevezetesen, a két biztosítói pool mit tekint annak. A kárfelvétel, -ügyintézés, illetve -kifizetés helyeiről a pénzügyi tárcának nevesített listát kellett beadnia a két pályázónak. A kisebb biztosítók (a Magyar Posta, a Signal és az Európa) szóbeli kiegészítésként azt is hozzátették, hogy a mobilpostával is bővíteni tudják a kárrendezési helyek számát. Ez olyan helyen is tud szolgáltatni, ahol korábban nem volt postahivatal - mondta lapunknak Kramer P. Stephan, a Magyar Posta biztosítóinak vezetője.

A kárrendezési helyek száma azonban olyan adatmennyiséget jelentett a PM számára, amit azonnal nem tudott elbírálni, így a bizottság csütörtökön mondja el véleményét - tudtuk meg. Még aznap a nyílt tárgyalásra s valószínűsíthetően az eredményhirdetésre is sor kerül.

Ami az árajánlatot illeti, a PM-nek nem lesz könnyű dolga, hiszen az öt nagy biztosítót (Generali-Providencia, Allianz Hungária, ÁB-Aegon, OTP-Garancia, Axa) tömörítő pool és a másik csoport árajánlata is szerződésenként 250 forintot tartalmaz. Kérdés, hogy a nyílt tárgyalás során ez milyen mértékben módosul. A pályázóknak egyébként ezúttal nem csupán éves díjfizetésre kellett ajánlatot tenniük, hanem havi, illetve negyedéves időszakra vonatkozóan is. (FB)