BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

KGFB - Mit szabad és mit nem? - Részletek

Az idei évtől kezdődően – szakítva a korábbi évek gyakorlatával – megszűnik annak lehetősége, hogy a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási tevékenységet művelő biztosítók az október 30-ai díjhirdetést megelőzően díjtarifájukat kétoldalú konzultációkon egyeztessék a PSZÁF-fel.

A Felügyelet a biztosítóknak küldött körlevélben foglalja össze azokat az elvárásokat, amelyeket a jogszabályi előírások alapján a díjat meghirdető biztosítókkal, illetve a díjtarifákkal szemben támaszt.
 
A 2010. január 1-jétől hatályba lépett, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (Gfbt.) – a korábban hatályos szabályozástól eltérően – egyértelműen rögzíti, hogy a biztosító az október 30-áig két országos napilapban és a honlapon meghirdetendő, egyedi- és gépjárműflotta-szerződésekre vonatkozó díjtarifájának egy meghatározott naptári évre vonatkozóan a biztosító által megállapított alapdíjak mellett a díj meghatározásánál alkalmazható valamennyi korrekciós tényezőt tartalmaznia kell.
 
A hatályos Gfbt. alapján előbbi szabály alól egyedüli kivételt a bonus-malus rendszerre vonatkozó rendeletben meghatározottak szerinti bonus-malus osztályba való besorolás miatti díjváltozás képez az egyedi szerződések esetében.

A közzétett díjtarifáknak pontosan és teljes körűen tartalmazniuk kell azon adatokat és információkat, amelyek a díjtarifa hatálya alá tartozó szerződés díjának meghatározásakor figyelembevételre kerülnek.

A gépjárműflotta-díjtarifának az adható kedvezményeket és a kiszabható pótdíjakat, azok mértékét és feltételeit – az egyedi szerződésekhez hasonlóan – teljes körűen, átláthatóan és egyértelműen kell tartalmaznia. A Felügyelet a díjtarifában csak olyan kedvezményekhez fűzött feltételek alkalmazását tartja a jogszabályokkal összhangban lévőnek, amelyek meglétét az ügyfél is meg tudja ítélni. A Gfbt. – a korábbi szabályozással ellentétben – egyértelműen előírja, hogy a díjtarifának a korrekciós tényezők mellett az alapdíjakat is tartalmaznia kell.

A Gfbt. alapján a biztosító a biztosítási díjat – a bonus-malus besorolás miatti díjváltozás kivételével – az adott biztosítási időszak alatt nem változtathatja meg. Előbbiek alapján jogszabálysértőnek minősülnek azon díjtarifa-kitételek, amelyek a biztosítási díjat meghatározó tényezők biztosítási időszak alatti változása (megszűnése vagy keletkezése) esetén a díj érintett biztosítási időszak alatti megváltozását/megváltozhatóságát rögzítik.

A Felügyelet a díjtarifa felpuhításának, illetőleg utólagos módosításának tekint minden olyan konstrukciót, amelyben a biztosító a díjkedvezmény alapjául szolgáló, az ügyfél érdekkörébe tartozó – mindazonáltal a biztosító által igazolt – körülmények megteremtésének feltételeit előzetesen nem hirdeti meg. Előbbi körbe tartozik különösen, ha a díjkedvezmény alapjául szolgáló körülmény valamely szervezetben fennálló tagsági jogviszony.


 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.