Rendkívüli közgyűlést tart a Gloster. Az infokommunikációs társaság a BÉT honlapján a rendezvény napirendi pontjait is közölte:

  1. Döntés a társaság határozatlan időre szóló, képviseleti jogot nem gyakorló és cégjegyzési joggal nem rendelkező vezető tisztségviselőjének megválasztásáról.
  2. Döntés a társaság felügyelőbizottsági tagjának határozatlan időre történő megválasztásáról.
  3. Döntés a társaság auditbizottságai tagjainak határozatlan időre történő megválasztásáról.
  4. Döntés a társaság alapszabályának módosításáról.
  5. Döntés a társaság igazgatósága ügyrendje módosításának jóváhagyásáról.
  6. Egyéb közgyűlési határozatok.
Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A közgyűlést a vonatkozó – járványügyi – szabályozások, előírások figyelembevételével személyes jelenléttel tartják meg. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés időpontja 2021. november 25-e 10 óra, helyszíne a társaság székhelye.