Az adósság azt jelenti, hogy valaki tartozik valamivel más valakinek. Ez lehet pénz, kötelezettség és szívesség is. Az adós köteles visszafizetni az adott dolgot, illetve teljesíteni a tartozását. Az adósság lehet átmeneti vagy hosszabb távú, valamint fizikai vagy jogi személyek közötti is. Az adósság elévülése azt jelenti, hogy az idő múlásával behajthatatlanná válik a pénzbeli vagy más követelés. Ez az állapot a követelést nem szünteti meg, de a bírósági úton való érvényesíthetőségét kizárja. Az adósság behajtásnak egyértelműen meghatározott a módja magánszemélyek vagy vállalkozások esetén is. Az első lépés egy ügyvédi felszólítólevél küldése az önkéntes teljesítésre. Ha ez nem érte el célját, közjegyző előtti fizetési meghagyásos eljárás indítható. Ha az adós 15 napon belül előterjesztette az ellentmondását, akkor az eljárás polgári perré alakul. Az eljárás végső szakasza a végrehajtás lehet. A jogszabály szerint egy hozzátartozó halála esetén az örökös nem csak a vagyont örökli, hanem minden fennálló tartozást is A hagyatéki eljárás során nem csak az elhunyt vagyonát térképezik fel, hanem összeírják az esetleges tartozásokat is. Amennyiben az örökös az egész örökségről lemond, az adósság az örökös további egyenesági rokonaira száll át.