Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amelyet az állam bocsájt ki és ő szavatol a kifizetéséért is. A hitelügylet során a vásárló tulajdonképpen az államnak ad kölcsönt, előre meghatározott kamatra és időre. Mivel az államcsőd meglehetősen ritka, az állampapírok vásárlásának kockázata lényegesen alacsonyabb a más piaci szereplők által kibocsájtott értékpapírokhoz képest. Az állampapírok két fajtája a rövid lejáratú kincstárjegy és az államkötvény; előbbi egy éven belüli, utóbbi egy évnél hosszabb lejárattal bír. Az eredetileg papíralapú, nyomdai úton készített állampapírokat ma már elektronikusan bocsájtják ki, fizikai megtestesülésük nincs.